Parlemeter 2018 – De Uitdaging Aangaan: Van (Stille) Steun Tot Feitelijke Stem
 

Met nog zeven maanden voor de boeg blijkt uit de Parlemeter 2018 de groeiende appreciatie van de Europese burgers voor de Unie en een groter bewustzijn omtrent de komende Europese Parlementsverkiezingen. Op basis van het gegronde optimisme van de stille meerderheid kan zich een positief Europees discours ontwikkelen dat de burgers verbindt en een alternatief vormt tegen luid populisme. Met de enquêteresultaten biedt de Parlemeter 2018 de kans om de uitdaging aan te gaan: van (stille) steun tot feitelijke stem.

Meer dan ooit staan de Europese burgers positief ten opzichte van het EU-lidmaatschap van hun land. Na de val van de Berlijnse muur (1989) is nooit meer zo een hoge score bereikt: 62 % van de Europeanen vindt het een goede zaak dat hun land deel uitmaakt van de EU. Bovendien vindt de meerderheid van de respondenten in elk van de 28 lidstaten dat hun land voordelen heeft gehaald uit het EU-lidmaatschap. Deze mening wordt gedeeld door 68 % van de deelnemers. Dat is vier procentpunten meer dan bij de vorige enquête van april 2018 en de hoogste score sinds 1983. Op de vraag naar de redenen voor die voordelen voeren economische factoren de lijst aan, samen met de overtuiging dat de EU bijdraagt tot veiligheid en een goede verstandhouding met andere landen.

De Europeanen zijn voorts meer tevreden over de manier waarop de democratie in de EU en in hun land functioneert. Tegelijk gaan meer respondenten ermee akkoord dat hun stem telt in de EU. Toch zien we in meer dan de helft van de lidstaten een dalende tendens bij het antwoord op deze vraag. Ook andere resultaten van de Parlemeter 2018 laten een minder eenduidig beeld zien, waarbij de helft van de deelnemers vindt dat het de verkeerde kant uitgaat in de EU.

In de Parlemeter 2018 wordt ook gepeild naar de houding van de burgers ten opzichte van de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Globaal blijkt hieruit dat de Europeanen zich meer bewust zijn geworden van deze verkiezingen. De standpunten en houding ten aanzien van de verkiezingen vertonen een veelkleurig beeld.                       

41 % van de Europeanen kent het juiste antwoord dat de verkiezingen in mei 2019 worden georganiseerd — een stijging met negen procentpunten ten opzichte van een half jaar geleden. Toch wist 44 % nog geen antwoord op de vraag naar het tijdstip van de verkiezingen.  51 % van de burgers zegt geïnteresseerd te zijn in de verkiezingen. De voorbije zes maanden zijn de thema's geëvolueerd die volgens de burgers vooral moeten worden besproken gedurende de kiescampagne. Immigratie staat nu bovenaan (50 %), gevolgd door economie (47 %) en jongerenwerkloosheid (47 %). De strijd tegen terrorisme is naar de vierde plaats gezakt (44 %).