Parlameter 2019: Ook na de verkiezingen voeling blijven houden. Een sterker Parlement dat naar de burger luistert 

Enkele maanden na de Europese verkiezingen toont de Parlemeter 2019, de Eurobarometer-najaarsenquête van het Parlement, dat lidmaatschap van de Europese Unie op brede steun kan rekenen bij de burgers: bijna zes op de tien Europeanen zijn voorstander van het EU-lidmaatschap van hun land.

Daarnaast hebben de Europese verkiezingen van 2019 bijgedragen aan de toegenomen tevredenheid over de manier waarop democratie in de Europese Unie functioneert: 52 % (een toename van 3 procentpunt) van de Europeanen deelt dit gevoel.

Europese burgers willen met name een krachtiger Europees Parlement, aangezien 58 % van de respondenten in de toekomst graag een Parlement met meer invloed zou zien. Dit is een toename van 7 procentpunt sinds het voorjaar van 2019 en het hoogste percentage voor deze vraag sinds 2007.

Klimaatverandering staat voor een meerderheid van de Europeanen bovenaan de prioriteitenlijst. Hoewel de prioriteiten in de afzonderlijke lidstaten variëren, heeft klimaatverandering gemiddeld gezien voor EU-burgers meer prioriteit dan de strijd tegen armoede, terrorisme en werkloosheid. Wat Europese waarden betreft noemt een duidelijke meerderheid het wereldwijd uitdragen van mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en gendergelijkheid als belangrijkste fundamentele waarden die in de Europese Unie moeten worden gehandhaafd.

In de Parlemeter 2019 wordt dieper ingegaan op milieubescherming. Een absolute meerderheid van de respondenten beschouwt klimaatverandering als het belangrijkste milieuprobleem van vandaag, gevolgd door luchtvervuiling, vervuiling van de zee, ontbossing en de toenemende hoeveelheid afval. Bovendien zijn bijna zes op de tien Europeanen van mening dat de jongerenprotesten voor klimaatactie zowel op het niveau van de EU als in de binnenlandse politiek een rechtstreeks effect hadden op het beleid.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, komen we via de Eurobarometer-najaarsenquête van het Parlement te weten welk soort informatie over de EU de Europese burgers graag zouden krijgen. Ook werd de respondenten gevraagd naar hun ideeën om burgers meer te betrekken bij de Europese besluitvorming. In totaal zou driekwart van de Europeanen (77 %) graag meer informatie ontvangen over de werkzaamheden van de Europese instellingen, met name over de concrete gevolgen van EU-wetgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau en over de werkzaamheden van het Europees Parlement en zijn leden.