Enquête over de Staat van de Unie 2021 

Een speciale Flash Eurobarometer-enquête, waartoe opdracht is gegeven naar aanleiding van de toespraak de “Staat van de Unie 2021”, die werd gehouden op 15 september jongstleden, laat duidelijk publieke steun zien voor meer transparantie en effectieve controle van de EU-middelen die in het kader van het NextGenerationEU-programma worden uitbetaald: 53 % van de Europese burgers is het er volledig mee eens dat er effectieve controle moet zijn, terwijl nog eens 32 % het hiermee eens is. Gemiddeld genomen, deelt slechts 8 % van de EU-respondenten deze mening niet. Dit komt overeen met de wens van het Europees Parlement, dat momenteel samen met de Commissie de nationale plannen beoordeeld om erop toe te zien dat de fondsen worden gebruikt in lijn met het streven naar een groenere, meer digitale en veerkrachtige Europese samenleving.

Bovendien zijn vier op de vijf burgers (81 %) het erover eens dat “de EU de lidstaten alleen middelen mag verstrekken op voorwaarde van de implementatie van de rechtsstaat en democratische beginselen door hun regering”. Er is in alle EU-lidstaten sprake van enorme steun voor de eerbiediging van de rechtsstaat.

Deze enquête werd van 17 tot en met 25 augustus 2021 uitgevoerd door Ipsos Public Affairs en vond online plaats.