Spring 2021 survey 

Herstel en veerkracht: publieke opinie één jaar na het begin van de pandemie

bUit een speciale Eurobarometerenquête die tussen maart en april 2021 voor het Europees Parlement is gehouden, blijkt dat de impact van de COVID-19-pandemie zich steeds meer laat voelen op het privéleven en de financiële situatie van de burgers. Acht van de tien respondenten zijn op de hoogte van de maatregelen van de Unie om de pandemie aan te pakken, en volgens de ondervraagden moet het Europees Parlement zich in de eerste plaats buigen over de volksgezondheid, armoedebestrijding en het heropstarten van de economie. Over het algemeen blijkt uit de voorjaars-Eurobarometer van het EP dat de EU tijdens de pandemie op de overtuigde steun van haar bevolking heeft kunnen rekenen. De meeste ondervraagden zijn bovendien van mening dat mondiale problemen zoals de COVID-19-pandemie het best op EU-niveau worden aangepakt.

Belangrijkste resultaten:

  • Al aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 geeft 31 % van de Europeanen aan dat hun persoonlijke financiële situatie tijdens de pandemie is verslechterd. Nog eens 26 % verwacht dat dit alsnog zal gebeuren.
  • De meerderheid van de respondenten (58 %) is desondanks van mening dat de gezondheidsvoordelen van de beperkende maatregelen in hun land opwegen tegen de economische schade die de maatregelen eventueel hebben veroorzaakt.
  • De Europeanen zijn zeer goed op de hoogte van de inspanningen van de Europese Unie om de COVID-19-pandemie te bestrijden: acht op de tien Europeanen hebben iets gezien, gehoord of gelezen over dergelijke acties — en bijna de helft van alle burgers (48 %) weet wat deze maatregelen inhouden.
  • Ondanks kortetermijnschommelingen en nationale verschillen blijft de algemene positieve beoordeling van het imago van de EU op een van de hoogste niveaus van de voorbije tien jaar. Gemiddeld heeft bijna één op twee burgers (48 %) een positief beeld van de EU.
  • 74 % van de Europeanen wil dat de EU meer bevoegdheden krijgt om crises zoals de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. 27 % van de ondervraagden is het zelfs “helemaal eens” met deze stelling.
  • Op de vraag wat zij concreet verwachten van het Europees Parlement, antwoorden de EU-burgers dat hun verkozen leden de volksgezondheid als de hoogste prioriteit moeten beschouwen (49 %). Daarop volgen de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (39 %), maatregelen om de economie te ondersteunen en nieuwe banen te creëren (39 %) en maatregelen tegen klimaatverandering (34 %).