Europese ombudsman 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de EU-instellingen u behandeld hebben, kan de Europese Ombudsman misschien van dienst zijn.

Hij onderzoekt klachten over wanbestuur binnen de instellingen en organen van de Europese Unie, waaronder de Europese Commissie, de Raad van de EU, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité en alle EU-agentschappen. Alleen het Hof van Justitie, de Rechtbank van eerste aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken vallen buiten de bevoegdheid van de Ombudsman. Onderzoeken komen er gewoonlijk naar aanleiding van klachten maar de Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

De kantoren van de Europese Ombudsman bevinden zich in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg.

Contact: