Beschermheerschap 

Het beschermheerschap is een manier voor het Europees Parlement om zijn betrokkenheid met een evenement te tonen en morele ondersteuning te geven. Elk jaar wordt een beperkt aantal beschermheerschappen toegekend.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Het beschermheerschap biedt het Europees Parlement de mogelijkheid om zijn morele en immateriële steun te verlenen aan een selecte hoeveelheid waardevolle non-profitactiviteiten met een duidelijke Europese dimensie [...]

« [...]Het Europees Parlement is de enige EU-instelling die rechtstreeks wordt gekozen door de burgers. In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat alle burgers van de EU op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd worden in het Europees Parlement. Het Beschermheerschap is een belangrijk instrument om invulling te geven aan deze nauwe verbondenheid en het Europees Parlement dichter bij de burgers te brengen.»

David Maria SASSOLI - Voorzitter van het Europees Parlement

De voorzitter beslist of het Parlement voor een evenement het beschermheerschap op zich zal nemen.

Wie komt in aanmerking voor het beschermheerschap van het Europees Parlement?

Het beschermheerschap kan worden toegekend aan evenementen (conferenties, debatten, seminars, zomeruniversiteiten, prijzen, wedstrijden, festivals, enz.) die onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij hebben een duidelijke Europese dimensie;
 • zij hebben een bevestigde datum en locatie;
 • zij hebben een beperkte duur;
 • zij hebben geen winstoogmerk.

Bijzonder belangrijk is de mate waarin het evenement aandacht besteedt aan de rol van het Europees Parlement of de Europese Unie op het betreffende gebied.

Het beschermheerschap is met name bedoeld voor evenementen die georganiseerd worden door, of die speciaal gericht zijn op, jongeren of kwetsbare maatschappelijke groepen.

Het beschermheerschap heeft geen financiële gevolgen voor het Parlement en het houdt evenmin het recht in gebruik te maken van de gebouwen van het Europees Parlement.

Aanvullende informatie over de voorwaarden voor toekenning van het beschermheerschap vindt u in het onderstaande document.

Hoe kunt u een aanvraag indienen? 

Tijdslimiet

U moet uw aanvraag ten minste twee maanden vóór het evenement indienen.

U ontvangt per post of via mail een antwoord op uw aanvraag.

Elektronisch via het online aanvraagformulier

Aanvragen voor beschermheerschap moeten het Europees Parlement worden toegestuurd:

Per post of e-mail

U moet uw aanvraag ten minste twee maanden vóór het evenement indienen.

Per post:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

Per e-mail:

president@ep.europa.eu

Elke aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • een gedetailleerde beschrijving van het evenement;
 • een gedetailleerd programma van het evenement, inclusief bevestigde data;
 • en alle andere informatie die de aanvrager relevant acht.


  Aanvragen voor beschermheerschap moeten in een van de officiële talen van de Europese Unie worden opgesteld.

  Na toekenning van het beschermheerschap

  Na de toekenning ervan moet het beschermheerschap van het Europees Parlement duidelijk onder de aandacht worden gebracht in communicaties over en reclame voor het betreffende evenement, door de volgende formulering: evenement "onder beschermheerschap van het Europees Parlement" en het logo van het Parlement te gebruiken. Als evenementen waarvoor een beschermheerschap wordt vervuld, tijdens de 12 maanden vóór de Europese verkiezingen plaatsvinden, worden de Europese verkiezingen en de verkiezingsdatum in het communicatiemateriaal vermeld. Overeenkomstig de grafische richtsnoeren van het Parlement worden daartoe de betreffende grafische elementen gebruikt. Er wordt op gewezen dat in de berichtgeving met betrekking tot het evenement, inclusief op het internet, een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de rol van het Parlement als institutionele partner die morele ondersteuning biedt, en de rol van eventuele geldschieters. Het gebruik van het logo van het Europees Parlement is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Liaisonbureaus in de lidstaten

   Het Europees Parlement heeft een liaisonbureau in elke lidstaat. Zij hebben als taak de bekendheid van het Europees Parlement en de Europese Unie te vergroten en de bevolking ertoe aan te sporen te gaan stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen.

   Transparantieregister

   Het Europees Parlement beveelt alle organisaties met activiteiten die onder het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister vallen, ten zeerste aan om zich in dit register in te schrijven.