Prijzen 

Het Europees Parlement houdt zich niet alleen bezig met wetgeven, het wil ook waardevolle projecten ondersteunen. Het Parlement verleent elk jaar vier prijzen voor uitmuntende verwezenlijkingen op het gebied van mensenrechten, film, jeugdprojecten en burgerschap. Het is een gelegenheid om mensen en organisaties die zich inzetten om onze wereld een beetje beter te maken voor het voetlicht te brengen en om anderen aan te moedigen hun voorbeeld te volgen.

 • De Prijs van de Europese Burger – Een prijs voor buitengewone verdiensten. 

  Het Europees Parlement reikt jaarlijks de “Prijs van de Europese Burger” uit. Deze prijs wordt uitgereikt voor buitengewone verdiensten op de volgende gebieden:

  • Projecten ter bevordering van een beter wederzijds begrip en een sterkere integratie tussen burgers van de lidstaten of ter verbetering van de grensoverschrijdende of transnationale samenwerking binnen de Europese Unie.
  • Projecten voor grensoverschrijdende of transnationale culturele samenwerking op lange termijn waarmee wordt gewerkt aan de versterking van een Europees gevoel.
  • Projecten die verband houden met het lopende Europees jaar (indien van toepassing).
  • Projecten die concreet invulling geven aan de waarden die verankerd zijn in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

  Burgers, burgergroeperingen, verenigingen of organisaties kunnen zich kandidaat stellen voor de Prijs van de Europese Burger voor projecten die ze hebben uitgevoerd, of één andere burger, burgergroepering, vereniging of organisatie voordragen voor de prijs.

  Leden van het Europees Parlement hebben het recht een voordracht te doen. Elk lid kan jaarlijks één kandidaat voordragen.

  Recordaantal inzendingen voor de editie 2020 van de Europese Burgerschapsprijs

  Tussen de 266 inzendingen uit alle lidstaten zitten projecten over onderwerpen als milieubescherming, bestrijding van desinformatie en bestrijding van het coronavirus.

  We willen alle inzenders bedanken voor het indienen van hun projecten.

  De nationale jury’s zullen nu alle inzendingen beoordelen. Ze zullen maximaal vijf projecten selecteren en die doorsturen naar de jury van de Europese Burgerschapsprijs. Deze kiest de uiteindelijke winnaars (één per lidstaat).

  Bezoek deze website regelmatig om op de hoogte te blijven van de volgende stappen in de procedure.

  Voor meer informatie:

    
 • Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken 

  De Sacharov-prijs wordt uitgereikt voor bijzondere verwezenlijkingen op een van de volgende gebieden:

  • verdediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, met name het recht op vrije meningsuiting
  • vrijwaring van de rechten van minderheden
  • eerbiediging van het internationale recht
  • ontwikkeling van de democratie en handhaving van de rechtsstaat
     
  • De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren – voor zeer gemotiveerde Europese jongeren 

   De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren is bedoeld om de ontwikkeling van een Europees bewustzijn onder jongeren alsook hun deelname aan Europese integratieprojecten te bevorderen. De prijs wordt toegekend voor projecten die door jongeren worden opgezet om wederzijds begrip en een gezamenlijke Europese identiteit te bevorderen en die er in de praktijk toe leiden dat zij als Europeanen in één gemeenschap samenwerken.

   De Karel de Grote-prijs wordt eens per jaar gezamenlijk door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken toegekend. Het beste project wordt beloond met een prijs van 5000 euro, de tweede prijs bedraagt 3000 euro en de derde prijs 2000 euro. Een bezoek van de drie prijswinnaars aan het Europees Parlement (in Brussel of in Straatsburg) maakt deel uit van de prijs. De vertegenwoordigers van de 28 geselecteerde nationale projecten worden uitgenodigd voor een vierdaags bezoek aan Aken (Duitsland).

   De prijzen voor de drie beste projecten worden uitgereikt door de Voorzitter van het Europees Parlement en de vertegenwoordiger van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken.

     
  • LUX-filmprijs voor cultuur en Europese identiteit 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.