Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 • Wat doet de Europese Unie om de rechten van vliegtuigpassagiers te beschermen? 

  De Europese Unie (EU) beschikt over wetgeving om onze rechten te beschermen wanneer we met het vliegtuig reizen. Het Europees Parlement pleit al jaren voor een hoger niveau van bescherming op dit gebied. Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie heeft de Europese Commissie stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de rechten van vliegtuigpassagiers beschermd blijven.

    
 • Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa 

  Als gevolg van ontwikkelingen zoals het toenemende belang van de digitale economie, de klimaatverandering, migratie en terrorisme, en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), klinkt de roep om een institutionele hervorming van de EU en een grotere betrokkenheid van de burger steeds luider. Daarom wordt niet alleen op institutioneel niveau nagedacht over de toekomst van de EU, maar ook in de academische wereld en op bredere politieke fora.

    
 • Welke rol hebben de commissies van het Europees Parlement en hoe gaan ze te werk? 

  De commissies van het Europees Parlement onderzoeken de EU-wetsvoorstellen grondig en stellen wijzigingsvoorstellen op, waarover de lidstaten vervolgens debatteren en stemmen. De commissies zijn van fundamenteel belang voor de besluitvormingsprocessen van de EU en voor de bevoegdheden van het Europees Parlement.

    
 • Wat is het standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van de situatie in Syrië? 

  De situatie in Syrië is onderwerp geweest van verschillende debatten en resoluties van het Europees Parlement. In de resolutie die werd aangenomen op 15 maart 2018 veroordeelde het Europees Parlement met klem “de grootschalige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht tijdens het conflict, en met name de daden van de troepen van het regime van Assad, waaronder die gepleegd met de steun van zijn bondgenoten Rusland en Iran, alsmede van bewegingen die op de VN-lijst van terroristische organisaties staan”. Verder betreurde het Parlement “het falen van herhaaldelijke regionale en internationale pogingen om de oorlog te beëindigen” ten zeerste en drong het aan op “hernieuwde en intensieve mondiale samenwerking om een vreedzame en duurzame oplossing voor het conflict te bewerkstelligen”.

    
 • Wat zijn fracties in het Europees Parlement en hoe worden ze gevormd? 

  In het Europees Parlement handelen de leden niet op basis van nationaliteit, maar op basis van politieke verwantschap. Daarom vormen de leden en de vele politieke partijen die zij vertegenwoordigen fracties met vergelijkbare waarden en agenda’s. Deze fracties krijgen specifieke plaatsen toegewezen in de vergaderzaal van het Europees Parlement. Na de Europese verkiezingen van mei 2019 werden in het Europees Parlement zeven fracties gevormd. Leden die niet bij een fractie horen, worden “niet-fractiegebonden leden” genoemd.

    
 • Indien u de volledige tekst in uw officiële EU-taal wenst te ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Informatieverzoeken (Ask EP) via dit formulier.