Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 • Dwangarbeid en kinderarbeid 

  Naar schatting verrichten er 27,6 miljoen mensen gedwongen arbeid, waaronder 3,3 miljoen kinderen. Bovendien werken er wereldwijd 160 miljoen kinderen, dat is bijna een op de tien. Deze praktijken komen in verschillende mate voor op alle continenten. De Europese Unie zet zich al lange tijd in voor de verdediging van de mensenrechten en daaraan gerelateerde arbeidsrechten, zoals fatsoenlijk werk en het verbod op dwangarbeid. Ze heeft daartoe verschillende interne en externe beleidsmaatregelen genomen.

    
 • Minimumlonen in de EU 

  De EU-landen stellen hun minimumlonen elk afzonderlijk vast. De EU ondersteunt hen daarbij en vult de genomen maatregelen aan. Daarom zijn er in de hele EU grote verschillen. Zo heeft Bulgarije het laagste minimumloon en Luxemburg het hoogste.
  Bescherming door minimumlonen is mogelijk via collectieve arbeidsovereenkomsten, wettelijke minimumlonen of een combinatie van beide. In 2022 heeft de EU daarvoor nieuwe regels vastgesteld. Daarmee wil ze zorgen voor toereikende minimumlonen en ook de arbeids- en levensomstandigheden van werknemers in de EU-landen verbeteren.

    
 • Klimaatverandering 

  De atmosfeer warmt op, het klimaat verandert en de dreiging voor de ecosystemen neemt jaar na jaar toe. De EU neemt een hele reeks maatregelen om haar economie en samenleving op een duurzame koers te brengen en zo de burgers en het milieu op de lange termijn te beschermen.
  Deze klimaatambities komen tot uiting in de EU-begroting.

    
 • Bosbranden en bosbouwbeleid 

  De laatste jaren hadden verschillende landen in de wereld te kampen met bijzonder hevige en grootschalige bosbranden.
  Voor de bescherming van bossen in de EU zijn in de eerste plaats de regeringen van de EU-landen verantwoordelijk. Toch helpt de Europese Unie bosbranden op verschillende manieren te voorkomen en aan te pakken, zowel via EU-financiering als via EU-mechanismen.

    
 • Gendergelijkheid 

  Beleidsterreinen die cruciaal zijn voor de bevordering van gendergelijkheid, zoals het sociaal en werkgelegenheidsbeleid, zijn in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de EU-landen. Toch is de Europese Unie vastbesloten om gendergelijkheid te beschermen. Volgens het EU-recht is dat namelijk een grondrecht. De EU streeft ernaar gendergelijkheid in al haar acties aan te moedigen.

    
 • Mocht u een van de bovenstaande antwoorden in een andere officiële EU-taal wensen, kunt u contact met ons opnemen.