Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 • Wat doet de EU om een goede geestelijke gezondheid te bevorderen? 

  Burgers vragen het Europees Parlement vaak wat de Europese Unie doet om de geestelijke gezondheid te bevorderen. De afzonderlijke EU-landen zijn verantwoordelijk voor het beleid en de dienstverlening op het gebied van geestelijke gezondheid. Toch staat de bevordering van de geestelijke gezondheid ook hoog op de volksgezondheidsagenda van de EU.

    
 • Hoe regelt de Europese Unie migratie? 

  Burgers vragen het Europees Parlement vaak hoe de Europese Unie migratie aanpakt. De Europese Unie (EU) heeft de voorbije jaren te maken gehad met grote uitdagingen op het gebied van migratie. Mensen kwamen naar de EU om redenen die verband hielden met veiligheid, demografie, mensenrechten, armoede en klimaatverandering. In 2015, op het hoogtepunt van de migratiecrisis, werden in de EU 1,25 miljoen mensen geregistreerd die voor de eerste keer asiel aanvroegen. Meer dan een miljoen mensen bereikten de EU over zee.

    
 • Wat doet de Europese Unie om kanker te bestrijden? 

  Kanker is de tweede doodsoorzaak in de Europese Unie, na hart- en vaatziekten. De Europese Unie bestrijdt de oorzaken en gevolgen van kanker al sinds 1985, hoewel de verantwoordelijkheid voor het gezondheidsbeleid in de eerste plaats op nationaal niveau ligt. Dankzij de toewijding van de lidstaten heeft het Europees Parlement wetgeving aangenomen en financiële middelen beschikbaar gesteld om de nationale actieplannen voor de preventie, vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling van kanker te verbeteren. De EU heeft ook geïnvesteerd in kankeronderzoek.

    
 • Wat doet de EU om burgers toegang te geven tot online-inhoud wanneer zij binnen de EU reizen? 

  Tussen 2015 en 2019 is het aantal internetgebruikers dat over grenzen heen toegang tot online-inhoud probeerde te krijgen bijna verdubbeld. Dit blijkt uit een Eurobarometer-enquête. Maar in veel gevallen konden consumenten geen of slechts gedeeltelijk toegang krijgen tot de dienst waarop zij waren geabonneerd, of konden zij geen gebruik maken van de inhoud die zij eerder in hun eigen land hadden gekocht. In april 2018 werd nieuwe wetgeving over toegang tot online-inhoud in het buitenland van kracht, gevolgd door wetgeving over ongerechtvaardigde geoblocking in december 2018.

    
 • Wat doet de EU om cybercriminaliteit te bestrijden? 

  Burgers vragen het Europees Parlement soms wat de EU doet om cybercriminaliteit te bestrijden. In de afgelopen jaren is cybercriminaliteit een steeds groter gevaar geworden voor de EU: de dreiging is tussen 2013 en 2017 naar schatting vervijfvoudigd. De vaakst voorkomende vormen van cybercriminaliteit zijn aanvallen op informatietechnologiesystemen (IT), onlinefraude (zoals phishing en identiteitsdiefstal) en illegale online-inhoud (zoals het aanzetten tot terrorisme en seksueel misbruik van kinderen). Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zijn we afhankelijker geworden van het internet. Er worden dan ook steeds meer specifieke misdrijven gepleegd waarbij misbruik wordt gemaakt van de angst van burgers tegenover de pandemie. Toch zit er niet achter alle cyberaanvallen een criminele opzet. Zij spelen ook steeds vaker een rol in de zogenoemde hybride oorlogvoering. Het gaat daarbij om de verspreiding van desinformatie om democratische processen te beïnvloeden. Cybercriminaliteit wordt niet door grenzen tegengehouden. Daarom is het van essentieel belang dat de Europese Unie een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelt om de nationale capaciteiten van de EU-landen – die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van deze kwesties – te ondersteunen.

    
 • Als u graag de volledige tekst in uw officiële EU-taal ontvangt, neem dan contact op met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) via dit formulier.