Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 • Hoe bestrijdt de Europese Unie (EU) corruptie in haar lidstaten? 

  Corruptie blijft een uitdaging voor de hele samenleving. Het is een ernstig misdrijf dat ook een grensoverschrijdende dimensie kan hebben. Misdaadbestrijding is in de eerste plaats een bevoegdheid van de autoriteiten in de EU-landen. Zij blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor belangrijke aspecten van de strijd tegen corruptie, zoals rechtshandhaving, gerechtelijke maatregelen die in de praktijk worden genomen en financiële hulpmiddelen voor politie en rechtspraak.

    
 • Waar schrijven mensen over wanneer zij contact opnemen met het Europees Parlement en zijn voorzitter? 

  Mensen uit de hele EU en de rest van de wereld richten zich tot het Europees Parlement en zijn voorzitter, David Maria Sassoli, om informatie te vragen, op te roepen om actie te ondernemen, hun mening te geven of ideeën voor een brede waaier aan onderwerpen voor te stellen. De afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) van het Europees Parlement antwoordt in een van de officiële EU-talen — van Zweeds over Slowaaks en Pools tot Portugees!

    
 • Welke maatregelen neemt het Europees Parlement om vaccinatievrees in Europa aan te pakken? 

  Vaccinatievrees verwijst naar vertraging bij de aanvaarding van vaccins of de weigering van vaccins, ondanks de beschikbaarheid van vaccinatiediensten. Vaccinatievrees is een ingewikkeld gegeven dat verschilt naargelang de tijd, plaats en het soort vaccin. Het omvat factoren zoals een passieve houding (bv. een negatieve opvatting over de behoefte aan of de waarde van vaccins), gemak (bv. slechte toegankelijkheid) en vertrouwen (bv. beperkt geloof in het vaccin of de leverancier ervan). De nationale overheidsinstanties beslissen over het vaccinatiebeleid. Zij worden bijgestaan door de Europese Unie (EU) bij de coördinatie van het beleid en de programma’s op het gebied van vaccinaties. Zo helpt de EU ook om vaccinatievrees aan te pakken.

    
 • Wat is het standpunt van het Europees Parlement over artificiële intelligentie? 

  Artificiële intelligentie (AI) is een technologie die technieken voor machinaal leren, robotica en geautomatiseerde besluitvormingssystemen met elkaar combineert. AI is onmisbaar voor de digitalisering van de samenleving en is voor de Europese Unie (EU) een prioriteit geworden. Enerzijds kan AI een positieve invloed hebben op de samenleving en de economie, bijvoorbeeld in de zorg of de vervoerssector. Anderzijds brengt AI een aantal mogelijke risico’s met zich mee op het gebied van de grondrechten van EU-burgers. Daarom wil de EU artificiële intelligentie bevorderen en reguleren, rekening houdend met zowel bedreigingen als kansen.

    
 • Welke maatregelen heeft de Europese Unie genomen met betrekking tot de omschakeling tussen winter- en zomertijd? 

  In 1980 heeft de Europese Unie (EU) ervoor gezorgd dat de klok binnen de interne markt overal op dezelfde wijze wordt verzet van zomer- naar wintertijd en omgekeerd. Tot dan toe waren er nationale verschillen tussen zomertijdregelingen en -schema’s. Dat had merkbare gevolgen, zoals tijdsverschillen tussen buurlanden. Nu wordt de omschakeling tussen winter- en zomertijd geregeld door een EU-richtlijn van 2000 over de zomertijd. In die richtlijn wordt “zomertijd” gedefinieerd als “de periode van het jaar waarin de klok ten opzichte van de tijd gedurende de rest van het jaar 60 minuten vooruit wordt gezet”. Verder wordt erin bepaald dat deze periode begint “op de laatste zondag van maart” en eindigt “op de laatste zondag van oktober.” In de richtlijn wordt vermeld dat gecoördineerde zomertijdregelingen belangrijk zijn voor de goede werking van de interne markt.

    
 • Als u graag de volledige tekst in uw officiële EU-taal ontvangt, neem dan contact op met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) via dit formulier.