Infopagina's over de Europese Unie 

De Infopagina's verschenen voor het eerst in 1979 naar aanleiding van de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement. Ze zijn bedoeld om niet-specialisten een eenvoudig, beknopt en accuraat algemeen overzicht te verschaffen van de instellingen en beleidsterreinen van de Europese Unie, alsmede van de rol die het Europees Parlement speelt bij de ontwikkeling hiervan.

De Infopagina's zijn onderverdeeld in vijf hoofdstukken

In Functioneren van de Europese Unie komen de ontstaansgeschiedenis, de opeenvolgende verdragen, de rechtsorde, de besluitvormingsprocedures, de instellingen en organen en de financiering van de EU aan bod.

In Economie, wetenschap en levenskwaliteit worden de beginselen van de interne markt, consumentenbescherming en volksgezondheid toegelicht, een aantal onderdelen van het EU-beleid – zoals het sociaal, werkgelegenheids-, industrie-, onderzoeks-, energie- en milieubeleid – beschreven en de context van de economische en monetaire unie (EMU) en de coördinatie van en het toezicht op mededinging, belasting en economisch beleid uiteengezet.

In Cohesie, groei en banen wordt omschreven hoe de EU haar diverse interne beleidslijnen ten uitvoer legt: regionaal en cohesiebeleid, landbouw en visserij, vervoer en toerisme en cultuur, onderwijs en sport.

Burgers: grondrechten, veiligheid en justitie heeft betrekking op de individuele en collectieve rechten, met inbegrip van het Handvest van de grondrechten, en vrijheid, veiligheid en recht, met inbegrip van immigratie en asiel, en justitiële samenwerking.

Externe betrekkingen van de EU omvat buitenlands beleid, veiligheids- en defensiebeleid, externe handelsbetrekkingen en ontwikkelingsbeleid; bevordering van mensenrechten en democratie; uitbreiding en betrekkingen voorbij de grenzen van het nabuurschap van de EU.

De Infopagina's zijn opgesteld door de beleidsondersteunende afdelingen en de afdeling Ondersteunende economische governance  en zijn beschikbaar in 24 talen. De onlineversie wordt het hele jaar door regelmatig herzien en bijgewerkt, zodra het Parlement een belangrijk standpunt inneemt of belangrijk beleid ontwikkelt.

fact-sheet Background    
 

Infopagina's over de Europese Unie

Indien u op zoek bent naar een handig overzicht van het beleid van de EU en de rol van het Parlement daarin, bent u hier op de juiste plek. De infopagina's zijn beknopt, maar bieden u het volledige plaatje en worden regelmatig geactualiseerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Coördinatie redactie- en communicatieactiviteiten