Liaisonbureaus in uw land 

Het Europees Parlement heeft liaisonbureaus (EPLO’s) in de hoofdsteden van de EU-lidstaten en antennes in regionaal belangrijke steden in de dichtstbevolkte lidstaten en verder weg. Het heeft ook een liaisonbureau in Washington DC.

De liaisonbureaus voeren de communicatieactiviteiten van het Parlement in de lidstaten uit. Zij brengen het belang van het Europees Parlement onder de aandacht van het publiek. Hierdoor gaan meer mensen deelnemen aan het Europese democratische proces.

De bureaus gaan in gesprek met burgers en belanghebbenden, onderhouden contacten met de nationale, regionale en lokale media en ondersteunen de leden van het Europees Parlement (EP-leden) bij de uitoefening van hun taken in de lidstaten.

Kaart met de liaisonbureaus 

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

In gesprek met burgers 

De liaisonbureaus gaan in gesprek met de plaatselijk bevolking en geven informatie over het Europees Parlement, wat het precies doet en waar het voor staat.


Dit doen ze door:

 • een netwerk van geïnteresseerde burgers op te bouwen en te onderhouden;
 • communicatiecampagnes te voeren en evenementen en exposities te organiseren;
 • informatie te geven en het debat te bevorderen over de Europese parlementaire democratie;
 • de rol van het Europees Parlement voor het voetlicht te brengen en verzoeken om informatie te beantwoorden.

Contacten met de media 

De liaisonbureaus brengen EU-nieuws, debatten en besluiten onder de aandacht van nationale, regionale, lokale en gespecialiseerde media.


Dit doen ze door:

 • journalisten bij hun werk te helpen en bewust te maken van de impact van Europa;
 • seminars voor journalisten te organiseren en hen uit te nodigen verslag te doen van de werkzaamheden van de plenaire vergadering;
 • persmomenten te organiseren voor EP-leden in nationale, regionale, lokale en gespecialiseerde media;
 • onjuist en misleidend nieuws over het Europees Parlement te volgen en te weerleggen.
 

In gesprek met belanghebbenden en opiniemakers 

Belanghebbenden zijn onder andere nationale, regionale en lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, netwerken, verenigingen, leraren, scholen, universiteiten, denktanks, sectororganisaties en EU-organen. De liaisonbureaus leggen en onderhouden contacten met belangrijke stakeholders. Het doel is de dialoog aan te gaan en ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van besluiten van het Europees Parlement die voor hen van belang zijn.


Dit doen ze door:

 • debatten op gang te brengen over Europese wetgeving en het wetgevingswerk van de EP-leden;
 • belanghebbenden relevante informatie over onderwerpen die voor hen van belang zijn te verstrekken;
 • met docenten en universitaire instellingen samen te werken en onderwijsmateriaal te verschaffen;
 • contacten met nationale, regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten te onderhouden.
 

Andere taken 

 • officiële bezoeken van EP-leden en parlementaire delegatie- en werkbezoeken ondersteunen;
 • samenwerken met de vertegenwoordigingen van de Commissie en de Europe Direct-informatiecentra