Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) 

De interne onderzoeksdienst en denktank van het Europees Parlement.

Ondersteuning via kennis 

De EPRS heeft als missie om de leden van het Europees Parlement – en in voorkomend geval de parlementaire commissies – bij te staan in hun parlementaire werkzaamheden door hen te voorzien van onafhankelijke, objectieve en betrouwbare analyses en onderzoeken over beleidskwesties in verband met de Europese Unie.

De EPRS voorziet in een breed scala aan producten en diensten, gebaseerd op specialistische interne expertise en kennisbronnen met betrekking tot alle beleidsterreinen. De dienst biedt leden en commissies aldus ondersteuning door middel van kennis en draagt bij tot de doeltreffendheid en invloed van het Parlement als instelling. De EPRS ondersteunt en bevordert eveneens de toegankelijkheid van het Parlement voor het brede publiek.

ONDERSTEUNING VOOR DE LEDEN 

    

Onderzoeksdienst voor de leden

EPRS produceert een uitgebreide reeks veelomvattende, eenvoudig leesbare publicaties over belangrijke EU-beleidskwesties en EU-wetgeving. De dienst voert ook onderzoeken en analyses uit op verzoek van EP-leden en hun medewerkers.

Wetgevingstrein

De animatietool "Legislative Train Schedule" (dienstregeling wetgevingstrein) houdt de voortgang bij van de belangrijkste wetgevingsdocumenten in de zittingsperiode van vijf jaar van het huidige Europees Parlement.

EU-wetgeving in uitvoering

In de briefings "EU Legislation in progress" (EU-wetgeving in uitvoering) wordt de voortgang van alle belangrijke wetgevingsvoorstellen in elke fase van de wetgevingsprocedure geanalyseerd.

Thematisch overzicht

Het thematisch overzicht verschaft snelle toegang tot de meest relevante en actuele publicaties over beleidskwesties van de Europese Unie.

ONDERSTEUNING VOOR DE BELEIDSCYCLUS 

Effectbeoordeling en Europese meerwaarde

Voordat parlementaire commissies voorstellen bespreken, voorziet de EPRS in een eerste kwaliteitsbeoordeling van de effectbeoordelingen van de Europese Commissie. De dienst onderzoekt ook de mogelijke voordelen van toekomstige handelingen van de Europese Unie door middel van analyses van "de kosten van een niet-verenigd Europa" op beleidsterreinen waar burgers baat zouden hebben bij een gemeenschappelijk optreden op Europees niveau.

Controle en toezicht op het uitvoerend orgaan

Voordat EP-leden een voorstel bespreken, voorziet de EPRS in informatie over de uitvoering en doeltreffendheid van EU-wetgeving en EU-beleid in de praktijk. De dienst controleert eveneens welk vervolg de Europese Raad geeft aan de toezeggingen die hij in zijn vergaderingen doet, en analyseert hoe de Europese Raad zich kwijt van de diverse verantwoordelijkheden die krachtens wetgeving of intergouvernementele overeenkomsten op hem rusten.

Beoordeling van wetenschappelijke en technologische opties

STOA (Scientific and Technological Options Assessment) voert onder leiding van een panel van EP-leden wetenschappelijke en technologische beoordelingen en analyses uit van actuele beleidskwesties en -trends.

Analyse van mondiale trends

EPRS signaleert, volgt en analyseert mondiale trends die gevolgen kunnen hebben voor de Europese Unie.

    

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is opgericht in 1953, heeft vestigingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg en voorziet het Parlement van kranten, tijdschriften, boeken en e-boeken, een bibliotheek rechtsvergelijking en een historische bibliotheek.

    

Informatieverzoeken van de burger

Wilt u iets weten over de activiteiten van het Parlement of over EU-kwesties? Alle EU-burgers hebben het recht om een informatieverzoek te sturen.