• Veiligheid en toegang 
 

In de gebouwen van het Europees Parlement werken meer dan 7.000 mensen. Jaarlijks komen er meer dan 500.000 bezoekers langs. Daarom is beveiliging van cruciaal belang voor een soepele werking van de instelling.

Het Europees Parlement – de enige instelling van de Europese Unie die via algemene rechtstreekse verkiezingen wordt gekozen – verzekert op deze wijze de bescherming van persoonsgegevens en goederen in zijn gebouwen alsook een efficiënte ontvangst van alle bezoekers, waarbij een billijk evenwicht wordt gevonden tussen een adequaat veiligheidsniveau en een traditionele openheid.

Om zijn opdracht doeltreffend te kunnen vervullen, moet het Europees Parlement persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Hierbij wordt veel belang gehecht aan het recht op privacy en voortdurend toegezien op de naleving van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevensbescherming

Het Europees Parlement verwerkt een aantal persoonsgegevens van de leden, het personeel, contractanten, bezoekers en interne en externe partners met een tweeledig doel:

  • het beheren van de toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement
  • het onderzoeken van incidenten en veiligheidsrisico's binnen het Parlement

    Videobewaking

    De gebouwen en de omgeving van het Europees Parlement worden beveiligd door middel van een videobewakingssysteem. Het systeem wordt uitsluitend gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming heeft het Europees Parlement zijn videobewakingsbeleid vervat in een document. Dit document omvat alle relevante kenmerken van het systeem, evenals informatie over gegevensbescherming en contactgegevens. De mededeling aan bezoekers over gegevensbescherming (zie boven) bevat een samenvatting van het document inzake videobewakingsbeleid. De volledige versie kan hier worden gedownload:

    Contact: