Transparantie m.b.t. de vergoeding voor algemene uitgaven 

De vergoeding voor algemene uitgaven die de EP-leden ontvangen is bedoeld om de uitgaven van de leden in hun lidstaat van herkomst te dekken, zoals administratiekosten, telefoon- en portokosten en de kosten van de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van IT-apparatuur.

De leden kunnen op hun profielpagina op de website van het Parlement een vrijwillige controle of bevestiging publiceren dat hun aanwending van de vergoeding voor algemene uitgaven in overeenstemming is met de toepasselijke regeling in het statuut van de leden en de bepalingen ter uitvoering ervan.

Zij kunnen dat doen door gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier, waarbij zij bewijsstukken kunnen uploaden. (Zie artikel 11, lid 4, van het Reglement.)

Lees meer over de vergoeding voor algemene uitgaven, bezoldiging en geschenken.