Transparantie m.b.t. de vergoeding voor algemene uitgaven 

De vergoeding voor algemene uitgaven die de leden van het Europees Parlement ontvangen is bedoeld om de uitgaven van de leden in hun EU-land van herkomst te dekken, zoals administratiekosten en telefoon- en portokosten en de kosten voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van IT-apparatuur.

Op de website van het Parlement kunnen de leden op hun profielpagina vrijwillig een controle of bevestiging plaatsen om te laten zien dat zij hun vergoeding voor algemene uitgaven gebruiken volgens de toepasselijke regels van het statuut van de leden en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen.

Zij kunnen daartoe gebruikmaken van het bevestigingsformulier en ter staving bewijsstukken uploaden (zie artikel 11, lid 2, van het Reglement).

Lees meer over de vergoeding voor algemene uitgaven, bezoldiging en geschenken.