Vacatures: hoe kunt u solliciteren 

Huidige vacatures

In het Parlement werkt personeel onder diverse contractuele voorwaarden, afhankelijk van de selectieprocedure en het soort werk dat mensen doen: ambtenaren, tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers. Hieronder verneemt u er alles over!

U kunt alle carrièremogelijkheden in het Europees Parlement raadplegen en op een vacature solliciteren via het platform APPLY4EP.

U kunt ons ook laten weten dat u belangstelling hebt om voor het Europees Parlement te werken door spontaan te solliciteren via het platform APPLY4EP.

Wij garanderen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

Het Parlement biedt ook tweemaal per jaar stages van vijf maanden aan.

Hoe kan ik ambtenaar bij het Europees Parlement worden?

De vaste werknemers van het Parlement hebben de status van “ambtenaar” en worden geselecteerd via een vergelijkend onderzoek op een van de volgende drie niveaus:

 • AD-niveau (“administrateur”): beleids-, onderzoeks-, analytische en leidinggevende taken op een diverse reeks gebieden
 • AST-niveau (“assistent”): administratieve, technische en andere ondersteunende taken op een diverse reeks gebieden
 • AST/SC-niveau (“secretariaat- en kantoormedewerkers”): secretariaats- en kantoortaken op een diverse reeks gebieden

Vergelijkende onderzoeken worden gewoonlijk voor alle EU-instellingen samen georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

Een nieuw vergelijkend onderzoek wordt telkens aangekondigd op de website van EPSO, in de rubriek “Lopende procedures”. In de rubriek “Verwachte vacatures” vindt u ook een indicatieve lijst van vacatures die nog niet officieel zijn bekendgemaakt.

Het Europees Parlement publiceert af en toe specifieke selectieprocedures voor ambtenarenfuncties. Deze worden rechtstreeks bekendgemaakt op het platform APPLY4EP.

Hoe kan ik tijdelijk functionaris worden?

In sommige gevallen kan een tijdelijke functionaris worden aangeworven:

 • om een functie in het Parlement die als tijdelijk is aangemerkt in te vullen;
 • om een vaste functie (van een ambtenaar) tijdelijk in te vullen;
 • om de voorzitter van het Parlement, een van de 14 ondervoorzitters of een van de 5 quaestoren te assisteren.

Het Europees Parlement publiceert af en toe specifieke selectieprocedures voor een functie als tijdelijk functionaris. Deze worden rechtstreeks bekendgemaakt op het platform APPLY4EP.

Vacatures voor tijdelijke functies worden ook op de website van EPSO bekendgemaakt.

Ook de fracties van het Parlement werken met tijdelijke functionarissen. Zij worden geselecteerd via procedures die worden aangekondigd op de website van elke fractie.

Hoe kan ik arbeidscontractant worden?

Arbeidscontractanten worden aangeworven om ambtenaren of tijdelijke functionarissen te vervangen of bepaalde diensten te versterken, gewoonlijk voor een beperkte periode.

Arbeidscontractanten kunnen allerlei taken toevertrouwd krijgen. Sommige arbeidscontractanten worden aangeworven om een dienst tijdelijk te ondersteunen bij organisatorische veranderingen of om extra capaciteit te creëren op gespecialiseerde gebieden die aanvullende vaardigheden vereisen. Andere arbeidscontractanten verrichten handenarbeid of administratieve ondersteunende diensten.

De taken van arbeidscontractanten situeren zich op vier verschillende gebieden:

 • administratieve, adviserende, taalkundige en gelijkwaardige technische taken;
 • uitvoerende taken, redactiewerk, boekhouden en andere gelijkwaardige technische taken;
 • kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorbeheer en andere gelijkwaardige taken;
 • handenarbeid en administratieve ondersteunende diensten.

Het Europees Parlement publiceert af en toe specifieke selectieprocedures voor een functie als arbeidscontractant. Deze worden rechtstreeks bekendgemaakt op het platform APPLY4EP.

In de meeste gevallen werft het Parlement arbeidscontractanten aan via de EPSO-databank van kandidaten die de selectieprocedure voor arbeidscontractanten (CAST) hebben doorlopen. Daarom is het een goed idee om als eerste stap een EPSO-account aan te maken. Als uw beroepsprofiel aansluit bij de specifieke behoeften van een aanwervende dienst, kunt u worden uitgenodigd voor een selectieproef en vervolgens voor een gesprek.

De vacatures voor CAST-aanwervingen staan op de website van EPSO.

Hoe kan ik geaccrediteerd parlementair medewerker worden?

EP-leden selecteren zelf hun geaccrediteerde parlementaire medewerkers (APA’s). Naast vaardigheden, kennis en deskundigheid kan ook uw politieke kleur een rol spelen bij de selectie. De administratie van het Parlement zorgt voor het contractuele kader, maar is niet betrokken bij de selectie van APA’s.

APA’s zijn onderverdeeld in 19 rangen en twee “functiegroepen” (I en II):

 • APA’s van functiegroep I bieden gewoonlijk administratieve ondersteuning of verrichten secretariaatstaken (rang 1 t/m 13);
 • APA’s van functiegroep II krijgen meestal redactionele en adviserende taken toevertrouwd (rang 7 t/m 19).

APA’s werken rechtstreeks voor de EP-leden in hun kantoor in Brussel of Straatsburg. Ze assisteren de EP-leden bij hun parlementaire en politieke werkzaamheden en bieden administratieve ondersteuning. De lijst van EP-leden vindt u hier.

De HR-diensten van het Parlement zorgen voor het opstellen en het beheer van de arbeidscontracten volgens de voorwaarden die van toepassing zijn op alle parlementaire medewerkers.