Pandemia Covid-19 a sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców za granicę 

Pandemia Covid-19 ma niestety wpływ na rozwiązywanie transgranicznych sporów rodzinnych, w tym spraw dotyczących uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców

Terminowe orzekanie w postępowaniach sądowych z udziałem dzieci ma kluczowe znaczenie dla ochrony ich interesów i zapewnienia ich dobra.
Sądy krajowe i organy administracji powinny dołożyć wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców.
Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego opublikowała podręcznik dotyczący Covid-19 – zestawienie odpowiednich wytycznych i środków, które mają pomóc użytkownikom odpowiednich konwencji haskich w tych trudnych czasach pandemii oraz po jej wygaśnięciu.
Podręcznik podzielono na dwie kategorie: międzynarodowa ochrona dzieci i sprawy rodzinne oraz międzynarodowa współpraca prawna i rozstrzyganie sporów.

Wpływ pandemii Covid-19 na systemy wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo w UE

Konieczne obostrzenia nałożone przez rządy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 utrudniły dotrzymywanie nakazanych sądownie lub wynegocjowanych przez mediatora porozumień rodzicielskich, co nie pozostaje bez wpływu na rozdzielone rodziny.
W nawiązaniu do działań podejmowanych przez rządy państw członkowskich w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa utworzono specjalną stronę internetową w ramach portalu „e-Sprawiedliwość”, która jest regularnie aktualizowana.
Rada Europy stworzyła na swojej stronie internetowej podobne narzędzie, dzięki któremu obywatele mogą zapoznać się ze zmianami wprowadzanymi przez poszczególne państwa w obszarze sprawiedliwości.