Wybory europejskie: szansa na wyrażenie swojej opinii 

Wybory europejskie dają ci możliwość wybrania, kto będzie cię reprezentował w Parlamencie Europejskim oraz pomagają zdecydować, jaka będzie Europa.

W wyborach europejskich wybierasz, kto ma bronić twoich interesów w UE. Posłowie do PE nie tylko kształtują nowe przepisy i decydują o nich; głosują również nad nowymi umowami handlowymi, kontrolują inne instytucje UE i sprawdzają, czy pieniądze podatników są pożytkowane właściwie, a także wszczynają dochodzenia w konkretnych sprawach. Dowiedz się więcej o posłach, którzy obecnie reprezentują twój kraj.

Głosując w wyborach europejskich, korzystasz z demokratycznego prawa udziału w decyzjach dotyczących przyszłości Europy i udzielasz Parlamentowi legitymacji demokratycznej, której potrzebuje on do wykonywania obowiązków.

Wybory odbywają się co pięć lat i są największymi transnarodowymi wyborami na świecie. Po wyborach Parlament głosuje, aby wybrać nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, która jest organem wykonawczym UE, oraz by zatwierdzić cały zespół komisarzy.

W ostatnich wyborach w maju 2019 r. odnotowano znaczny wzrost frekwencji, której unijna średnia wyniosła ponad 50%. Parlament prowadził bezstronną kampanię informacyjną nakłaniającą ludzi do głosowania. W wyniku tej kampanii powstała platforma „Together.EU”, miejsce dyskusji na temat demokratycznej przyszłości Europy.

Jak odbywa się głosowanie

Chociaż istnieją pewne wspólne zasady dotyczące wyborów, niektóre aspekty mogą różnić się w poszczególnych krajach, np. jeśli chodzi o możliwość głosowania korespondencyjnego czy głosowania za granicą.

Dni wyborów także mogą się różnić. Wybory najczęściej rozpoczynają się w czwartek (wtedy zazwyczaj głosują Holendrzy) i kończą się w niedzielę (wtedy głosuje większość krajów).

Liczba posłów wybranych w poszczególnych krajach zależy od liczby ludności, ale mniejsze kraje dostają więcej mandatów poselskich, niż wynikałoby to tylko z rygorystycznego stosowania zasady proporcjonalności. Obecnie liczba posłów do PE wynosi od 6 w przypadku Malty, Luksemburga i Cypru do 96 w przypadku Niemiec.

W wyborach rywalizują krajowe partie polityczne, jednak większość posłów wybranych do PE decyduje się przyłączyć do ponadnarodowych grup politycznych. Większość partii krajowych jest stowarzyszona z partią polityczną o zasięgu europejskim.