Wybory europejskie: szansa na wyrażenie swojej opinii 

Następne wybory europejskie, które odbędą się 6-9 czerwca 2024 r., pozwolą Ci wykorzystać swój głos i pomóc w zdecydowaniu o kierunku, w którym podąży Europa.

Głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, korzystasz z demokratycznego prawa do udziału w decyzjach dotyczących przyszłości Europy. Jednocześnie dajesz Parlamentowi legitymację niezbędną do wykonywania jego obowiązków.

Odwiedź stronę internetową o wyborach europejskich, aby uzyskać więcej informacji na temat przebiegu wyborów i zarejestrować się, aby otrzymywać przypomnienia o głosowaniu.

Dlaczego wybory europejskie są ważne

W wyborach europejskich wybierasz, kto ma bronić twoich interesów w UE. Posłowie do PE nie tylko kształtują nowe przepisy i decydują o nich; głosują również nad nowymi umowami handlowymi, kontrolują inne instytucje UE i sprawdzają, czy pieniądze podatników są pożytkowane właściwie, a także wszczynają dochodzenia w konkretnych sprawach. Dowiedz się więcej o posłach, którzy obecnie reprezentują twój kraj.

Głosując w wyborach europejskich, korzystasz z demokratycznego prawa udziału w decyzjach dotyczących przyszłości Europy i udzielasz Parlamentowi legitymacji demokratycznej, której potrzebuje on do wykonywania obowiązków.

Wybory odbywają się co pięć lat i są największymi transnarodowymi wyborami na świecie. Po wyborach Parlament głosuje, aby wybrać nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, która jest organem wykonawczym UE, oraz by zatwierdzić cały zespół komisarzy.

W ostatnich wyborach w maju 2019 r. odnotowano znaczny wzrost frekwencji - unijna średnia wyniosła ponad 50%. Parlament prowadził bezstronną kampanię informacyjną nakłaniającą ludzi do głosowania. W wyniku tej kampanii powstała platforma „Wspolnie.eu”, która wspiera aktywne uczestnictwo w demokracji w Europie.

Jak odbywa się głosowanie

Chociaż istnieją pewne wspólne zasady dotyczące wyborów, niektóre aspekty mogą różnić się w poszczególnych krajach, np. jeśli chodzi o możliwość głosowania korespondencyjnego czy głosowania za granicą.

Dni wyborów także mogą się różnić. Wybory najczęściej rozpoczynają się w czwartek (wtedy zazwyczaj głosują Holendrzy) i kończą się w niedzielę (wtedy głosuje większość krajów).

Liczba posłów wybranych w poszczególnych krajach zależy od liczby ludności, ale mniejsze kraje dostają więcej mandatów poselskich, niż wynikałoby to tylko z rygorystycznego stosowania zasady proporcjonalności. Obecnie liczba posłów do PE wynosi od 6 w przypadku Malty, Luksemburga i Cypru do 96 w przypadku Niemiec.

W wyborach rywalizują krajowe partie polityczne, jednak większość posłów wybranych do PE decyduje się przyłączyć do ponadnarodowych grup politycznych. Większość partii krajowych jest stowarzyszona z partią polityczną o zasięgu europejskim.

Dowiedz się, na jakich zasadach odbywają się wybory w każdym kraju UE.