CO TO JEST EUROBAROMETR? 

Od 1973 r. instytucje europejskie zlecają we wszystkich państwach członkowskich UE regularne badania opinii publicznej o nazwie Eurobarometr.

W 2007 r. Parlament Europejski zainicjował własną serię badań Eurobarometr. Sondaże te obejmują szeroki zakres kwestii, skupiając się na postrzeganiu UE przez obywateli oraz na ich oczekiwaniach wobec działań UE, a także na głównych wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia. Bada się również szczegółowo nastawienie obywateli wobec UE i Parlamentu Europejskiego oraz uważnie śledzi poglądy społeczeństwa na temat wyborów europejskich. Ze względu na długotrwały charakter tych badań analiza wyników umożliwia szczegółowe zapoznanie się z tendencjami i ewolucją opinii publicznej na temat kwestii europejskich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w wymiarze społeczno-demograficznym.

WYBORY EUROPEJSKIE

Przed wyborami europejskimi Parlament przeprowadza szereg specjalnych badań Eurobarometr. Bada się przede wszystkim postawy Europejczyków podczas kampanii poprzedzającej wybory europejskie, zainteresowanie obywateli europejskich wyborami oraz ich opinie na temat projektu europejskiego. Szczegółowe analizy przeprowadzane po wyborach europejskich uzupełniają ten istotny wkład w lepsze zrozumienie zachowań wyborczych obywateli europejskich.

PARLAMETR

Parlametr to coroczny sondaż z serii Eurobarometr, zlecany przez Parlament Europejski we wszystkich państwach członkowskich UE od 2007 r. Sondaż ten skupia się na opiniach Europejczyków na temat Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem badania jest wizerunek publiczny Parlamentu i jego rola oraz wiedza obywateli na temat Parlamentu. Pytania zadawane opinii publicznej dotyczą członkostwa w UE i związanych z tym korzyści, poczucia tożsamości obywateli, kwestii obywatelstwa europejskiego i narodowego, priorytetów politycznych i wartości.

SONDAŻE TEMATYCZNE

Ponadto Parlament wykorzystuje sondaże Eurobarometr do badania opinii społeczeństwa na konkretne tematy, koncentrując się na konkretnych grupach społeczno-demograficznych, takich jak młodzież europejska, lub na działalności instytucji, np. w sprawie równości płci lub kryzysu społeczno-gospodarczego. Niektóre publikacje z tej kategorii są poświęcone historycznym tendencjom i analizują istotne zmiany zachodzące w europejskiej opinii publicznej od 1973 r.  Dane przedstawione na osi czasu pokazują, jak zmieniały się poglądy Europejczyków na temat UE w czasie ważnych dla niej wydarzeń instytucjonalnych, politycznych, ekonomicznych czy społecznych.

INFORMACJE NA SESJĘ PLENARNĄ

Podczas każdej sesji plenarnej posłowie otrzymują do dyspozycji wybór najnowszych danych z sondaży Eurobarometr na kluczowe tematy poruszane w czasie sesji, które to dane mają być pomocne posłom w ich działaniach politycznych i komunikacyjnych jako element wnoszący istotny wkład w debatę w odpowiednim terminie. W tej sekcji zgromadzono wszystkie opublikowane do tej pory wydania biuletynu.

Our last publications  

Rok: 
-
Rodzaj:Sondaże Tematyczne  

This Eurobarometer, conducted jointly for the EC and the EP, focusses on the Conference on the Future of Europe, measuring attitudes towards it and some of the key themes to be covered.

Rok: 
-
Rodzaj:Informacje Na Sesję Plenarną  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Rodzaj:Sondaże Tematyczne  

See the development of public opinion in the EU Member State according to the Eurobarometer’s key indicator questions presented over time.

Rok: 
-
Rodzaj:Informacje Na Sesję Plenarną  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Rodzaj:Informacje Na Sesję Plenarną  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Rodzaj:Informacje Na Sesję Plenarną  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Rodzaj:Informacje Na Sesję Plenarną  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.