Rozwiązania Dla Europy 

Opinie obywateli na temat bieżących i przyszłych działań UE 

Od czasu kryzysu gospodarczego i finansowego obywatele Europy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że decyzje podejmowane przez instytucje europejskie mogą i będą wywierać na nich natychmiastowy wpływ oraz kształtować ich codzienność. Rozwój sytuacji na arenie międzynarodowej i europejskiej, np. wzrost potęgi i wpływów Chin i Rosji czy trwające negocjacje w sprawie brexitu, skłaniają obywateli do wyraźnego poparcia wspólnych działań na szczeblu europejskim zamiast pojedynczych reakcji na szczeblu krajowym.

 W serii pytań stawianych w kilku edycjach od 2016 r. badanie Eurobarometr dla Parlamentu Europejskiego pokazuje również rosnącą przekonanie obywateli, że Unia Europejska istotnie zapewnia im korzyści w dziedzinach, które mają dla nich największe znaczenie. Jednocześnie z rosnącą świadomością „korzyści”, wyniki badania pokazują również, że Europejczycy nieustannie domagają się nasilenia działań Unii w wielu tych dziedzinach polityki.