Sondaż: Przyszłość Europy 

W roku zdominowanym przez pandemię koronawirusa Unia Europejska, zdaniem obywateli Europy, znajduje się w najlepszej pozycji, aby sprostać obecnym wyzwaniom i stworzyć możliwości na przyszłość.

Nowe badanie specjalne Eurobarometru, opublikowane przed podpisaniem wspólnej deklaracji przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej, koncentruje się na Konferencji w sprawie przyszłości Europy i sprawdza nastawienia obywateli do niej i niektórych kluczowych tematów, które mają być poruszone na Konferencji. Konferencja ma na celu utworzenie nowego forum publicznego dla otwartej, pluralistycznej, przejrzystej i zorganizowanej debaty z Europejczykami na temat kwestii, które mają dla nich znaczenie i wpływają na ich życie codzienne. Między listopadem a grudniem 2020 r. pracownia Kantar przeprowadziła sondaż na zlecenie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy
3/4 Europejczyków uważa, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie miała pozytywny wpływ na demokrację w UE: 76 % zgadza się, że oznacza ona znaczący rozwój demokracji w UE; za tą opinią opowiedziała się zdecydowana większość respondentów w każdym państwie członkowskim.

Głos obywateli w UE
Przeważająca większość Europejczyków (92 %) we wszystkich państwach członkowskich domaga się, aby głos obywateli był częściej uwzględniany w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy.

55 % respondentów postrzega głosowanie w wyborach europejskich jako najskuteczniejszy sposób zagwarantowania, by decydenci na szczeblu UE liczyli się z głosem obywateli; jednocześnie istnieje bardzo stanowcze poparcie dla rozwiązania zakładającego większy wpływ obywateli UE na proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłości Europy.
45 % Europejczyków opowiada się „raczej za UE, ale nie na dotychczasowych zasadach”.

Przyszłość Europy
Sześciu na dziesięciu Europejczyków zgadza się, że kryzys związany z koronawirusem skłonił ich do refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej, natomiast 39 % nie zgadza się z tym.

Atuty i wyzwania
Zdaniem Europejczyków do głównych zalet UE należy poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności (32 %) oraz potęga gospodarcza, przemysłowa i handlowa (30 %).

Zmianę klimatu uważa się za największe światowe wyzwanie mające wpływ na przyszłość UE, jak wskazują głosy 45 % Europejczyków. Drugim i trzecim najczęściej wymienianym problemem przez podobny odsetek Europejczyków jest terroryzm (38 %) i zagrożenia związane ze zdrowiem (37 %).