Parlametr 2018 – Podjęcie Wyzwania: Od (Cichego) Poparcia Do Udziału W Wyborach
 

W badaniu Parlametr 2018 wykazano, że na siedem miesięcy przed wyborami rośnie liczba Europejczyków mających pozytywną opinię o UE i świadomych zbliżających się wyborów do PE. Ten uzasadniony optymizm cichej  większości może stać się podstawą pozytywnego europejskiego przekazu, który zjednoczy obywateli i zaoferuje przeciwwagę dla populistycznych żądań. Parlametr 2018 przedstawia wyniki badania jako szansę na podjęcie wyzwania: od (cichego) poparcia do udziału w wyborach.

W większym niż kiedykolwiek stopniu obywatele Europy postrzegają członkostwo w UE jako zaletę. Od upadku muru berlińskiego w 1989 r. wskaźnik ten nigdy nie osiągnął tak wysokiego poziomu: 62% Europejczyków uważa, że członkostwo w UE przynosi korzyści. Większość respondentów w 28 państwach członkowskich uważa ponadto, że ich kraj skorzystał na członkostwie w UE. Liczba osób podzielających tę opinię wzrosła od ostatniego badania przeprowadzonego w kwietniu 2018 r. o cztery punkty procentowe i obecnie wynosi 68%, co stanowi najwyższy wynik od 1983 r. Poproszeni o podanie powodów, dla których ich kraj odniósł korzyści, respondenci podają argumenty gospodarcze, a także stwierdzają, że UE pomaga w utrzymaniu bezpiecznych stosunków z innymi krajami.

Europejczycy są również bardziej zadowoleni ze sposobu, w jaki demokracja funkcjonuje w UE i w ich kraju. Wynikowi temu towarzyszy silne przekonanie respondentów, że ich głos liczy się w UE. Zauważalna jest jednak tendencja spadkowa w tym zakresie w ponad połowie państw członkowskich UE. Inne wyniki Parlametru 2018 przedstawiają mniej jednoznaczny obraz, ponieważ połowa respondentów uważa, że UE podąża w złym kierunku.

Parlametr 2018 analizuje także dokładniej opinie obywateli na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego: ogółem wzrosła  świadomość następnych wyborów, ale opinie i postawy wobec wyborów wykazują wielką różnorodność.                       

41% Europejczyków prawidłowo podaje datę wyborów, sytuując je w maju 2019 r. – jest to dziewięciopunktowy wzrost w porównaniu z sondażem sprzed sześciu miesięcy. 44% nadal jednak nie jest w stanie powiedzieć, kiedy odbędą się wybory.  Dla 51% obywateli, którzy deklarują zainteresowanie wyborami, priorytety kampanii wyborczej uległy zmianie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Imigracja znajduje się na szczycie listy (50%), następna w kolejności jest gospodarka (47%) i bezrobocie młodzieży (47%), a zwalczanie terroryzmu spadło na czwarte miejsce (44%).