Parlameter 2019: Słuchamy wyborców nie tylko przed wyborami. Silniejszy Parlament słucha obywateli 

Kilka miesięcy po wyborach europejskich jesienny sondaż Parlamentu Europejskiego – Parlametr 2019 – stanowiący część serii badań Eurobarometr pokazuje znaczne poparcie obywateli dla członkostwa w Unii Europejskiej: prawie sześciu na dziesięciu Europejczyków wciąż popiera członkostwo swojego państwa w Unii Europejskiej.

Ponadto wybory europejskie w 2019 r. pozytywnie przyczyniły się do zwiększenia poziomu zadowolenia ze sposobu funkcjonowania demokracji w Unii Europejskiej: 52% (+3pp) Europejczyków podziela tą opinię.

Obywatele europejscy pragną silniejszej pozycji Parlamentu Europejskiego – 58% respondentów apeluje o zwiększenie wpływu Parlamentu w przyszłości. Jest to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z wiosną 2019 r., a zarazem najwyższy wynik dla tego pytania od 2007 r.

Zmiana klimatu staje się najważniejszą kwestią dla większości Europejczyków. Mimo że priorytety różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, zmiana klimatu na ogół znajduje się na szczycie listy priorytetów unijnych, wyprzedzając walkę z ubóstwem, terroryzmem i bezrobociem. Odnośnie do wartości europejskich wyraźna większość apeluje o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie, o wolność słowa i równość płci jako główne i podstawowe wartości, na straży których powinna stać Unia Europejska.

Sondaż Parlemetr 2019 bierze pod lupę kwestię ochrony środowiska. Bezwzględna większość respondentów uważa zmianę klimatu za najpilniejszą kwestię obecnych czasów. Na kolejnych miejscach znalazły się zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie mórz i oceanów, wylesienie oraz rosnąca ilość odpadów. Dodatkowo prawie sześciu na dziesięciu Europejczyków twierdzi, że protesty młodzieży na rzecz klimatu miały bezpośredni wpływ na politykę zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

Jesienne badanie Eurobarometru pokazuje także, jakie informacje o tematyce unijnej interesowałyby obywateli najbardziej oraz w jaki sposób, ich zdaniem, mogliby się bardziej zaangażować w kształtowanie polityki UE. Podsumowując, trzy czwarte Europejczyków (77%) chciałoby otrzymywać informacje o działalności organów unijnych, w szczególności informacje na temat skutków prawodawstwa unijnego na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz krajowym, a także na temat działalności Parlamentu Europejskiego i jego posłów.