Spring 2021 survey 

Odporność i odbudowa: opinia publiczna rok po wybuchu pandemii

Specjalny sondaż Eurobarometru przeprowadzony na zlecenie Parlamentu Europejskiego w marcu i kwietniu 2021 r. pokazuje, że pandemia COVID-19 coraz bardziej odczuwalnie wpływa na życie i sytuację finansową obywateli. 8 na 10 respondentów wie o działaniach Unii w walce z pandemią, a zdrowie publiczne, zwalczanie ubóstwa i odbudowa gospodarki zdaniem obywateli powinny być czołowymi priorytetami Parlamentu Europejskiego. Ogólnie wiosenny sondaż Eurobarometru zlecony przez PE wskazuje na silne poparcie dla Unii Europejskiej przez cały czas trwania pandemii, a także na powszechną zgodę co do tego, że globalne wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, wymagają reakcji na szczeblu UE.

Główne ustalenia:

  • Pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. 31% Europejczyków już doświadczyło negatywnego wpływu pandemii na swą sytuację finansową. Kolejne 26% spodziewa się takiego wpływu.
  • Pomimo to większość respondentów (58%) uważa, że korzyści zdrowotne wynikające ze środków ograniczających wprowadzonych w ich kraju przeważają nad potencjalnymi stratami gospodarczymi.
  • Europejczycy doskonale zdają sobie sprawę z wysiłków Unii Europejskiej w walce z pandemią COVID-19: 8 na 10 Europejczyków słyszało bądź czytało o takich działaniach lub zetknęło się z nimi, a prawie połowa z nich (48%) wie, jakie to działania.
  • Wprawdzie występują krótkoterminowe wahania i różnice między państwami, ogólnie jednak pozytywne oceny UE należą do najwyższych od ponad dziesięciu lat. Średnio prawie połowa obywateli (48%) postrzega UE pozytywnie.
  • 74% Europejczyków zgadza się, że UE powinna mieć większe kompetencje do reagowania na kryzysy takie jak pandemia COVID-19, a wśród nich 28% odpowiedziało, że zgadza się z tym w pełni.
  • Obywatele pytani konkretnie o oczekiwania wobec Parlamentu Europejskiego chcą, aby wybrani przez nich posłowie priorytetowo traktowali zdrowie publiczne (49%). W następnej kolejności wymieniano walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (39%), środki wsparcia gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (39%), a także przeciwdziałanie zmianie klimatu (34%).