Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki instytucje europejskie zajęły się twoją sprawą, możesz zwrócić się z prośbą o pomoc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej, w tym w Komisji Europejskiej, Radzie UE, Parlamencie Europejskim, Komitecie Regionów, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i we wszystkich agencjach UE. Do kompetencji Rzecznika nie należy jedynie prowadzenie dochodzeń wobec Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej wykonujących swoje funkcje sądowe.

Rzecznik zwykle prowadzi dochodzenia na podstawie złożonych skarg, ale może również wszcząć dochodzenie z własnej inicjatywy.

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mieści się w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Contact: