Nagrody 

Parlament Europejski nie tylko stanowi prawo. Pragnie również wspierać dobre inicjatywy. Każdego roku wręcza cztery nagrody w uznaniu doskonałości w zakresie praw człowieka, filmu, projektów dotyczących młodzieży i dobrego obywatelstwa. Jest to okazja, aby zwrócić baczniejszą uwagę na ludzi i organizacje usilnie starające się nieco ulepszyć nasz świat i zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

 • Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego – dla wszystkich ambitnych młodych Europejczyków 

  Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty młodych ludzi, propagujące wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Nagroda ta służy zwróceniu uwagi na codzienną pracę młodych ludzi w całej Europie na rzecz wzmacniania europejskiej demokracji oraz wsparciu ich czynnego udziału w kształtowaniu przyszłości Europy.

  Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR. W ramach nagrody trzej europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

  Czy mieszkasz w UE, masz 16–30 lat i pracujesz nad projektem, który pomaga zmienić Europę? Jeśli tak, możesz zostać następnym laureatem Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego!


    
 • Europejska Nagroda Obywatelska 2022: Dowiedz się kim są zwycięzcy! 

  22 czerwca 2022, Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej wybrała zwycięskie projekty Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

  Nagrodę przyznaje się inicjatywom, które rozwijają współpracę w Europie i promują wspólne wartości. W tym roku, wpłynęło 300 zgłoszeń, z czego wyłonionych zostało 30 zwycięzców.
  Nagroda jest przyznawana co roku przez Parlament Europejski projektom realizowanym przez osoby lub organizacje, które zachęcają do:

  • wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji w UE
  • współpracy transgranicznej, która wzmacnia europejskiego ducha
  • poszanowania Karty praw podstawowych UE.

  Osoby, grupy, stowarzyszenia lub organizacje mogą zgłaszać do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej własne lub cudze projekty. Mogą je również zgłaszać posłowie i posłanki do PE.

  Lista zwycięzców jest dostępna poniżej.

  Zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście.

  Więcej informacji pod adresem: CitizensPrize@ep.europa.eu


  Więcej informacji:

    
 • Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli 

  Nagrodę im. Sacharowa przyznaje się w uznaniu szczególnego dokonania w jednej z następujących dziedzin:

  • obrona praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności prawa do swobody wyrażania poglądów
  • ochrona praw mniejszości
  • poszanowanie prawa międzynarodowego
  • rozwój demokracji i wdrażanie praworządności
     
  • Nagroda Publiczności LUX wspiera kulturę i łączy Europejczyków 

   Od 2007 r. Nagroda Filmowa LUX Parlamentu Europejskiego buduje mosty porozumienia w całej Europie, promując filmy, które dotykają sedna europejskiej debaty publicznej.

   We wrześniu 2020 r. Nagrodę Filmową LUX przemianowano na Nagrodę Publiczności LUX z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i European Film Academy, we współpracy z Komisją Europejską i siecią Europa Cinemas.

   Ta nowa nagroda ma zacieśnić więzi między obywatelami a ich przedstawicielami politycznymi, zachęcając widzów europejskich, by dołączyli do największego jury filmowego w Europie i zagłosowali na ulubione filmy. Ma ona również przyciągnąć publiczność do kin na inspirujące filmy europejskie i ożywić debatę na temat Europy. Wybrane filmy mają zwracać uwagę na wybrane europejskie problemy społeczne, polityczne i historyczne, a zarazem pokazywać piękno i różnorodność kina europejskiego.

   Zwycięski film wybierają wspólnie widzowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego (w stosunku 50/50 głosów).

   Więcej informacji na temat tegorocznej edycji można znaleźć na stronie: luxaward.eu.