Nagrody 

Parlament Europejski nie tylko stanowi prawo. Pragnie również wspierać dobre inicjatywy. Każdego roku wręcza cztery nagrody w uznaniu doskonałości w zakresie praw człowieka, filmu, projektów dotyczących młodzieży i dobrego obywatelstwa. Jest to okazja, aby zwrócić baczniejszą uwagę na ludzi i organizacje usilnie starające się nieco ulepszyć nasz świat i zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

 • Europejska Nagroda Obywatelska 2023: Poznaj zwycięzców! 

  28 czerwca 2023 r. kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej wybrała zwycięskie projekty w tegorocznym konkursie.

  Nagrodę przyznaje się inicjatywom, które rozwijają współpracę w Europie i promują wspólne wartości. W tym roku zgłoszono 216 różnorodnych projektów, takich jak budowa szkolnego parku rzeźb poświęconych prawom człowieka, opracowanie śpiewnika UE czy inicjatywa solidarnościowa grupy wolontariuszy niestrudzenie pomagających osobom dotkniętym skutkami niszczycielskich powodzi.

  Parlament Europejski co roku przyznaje nagrodę projektom realizowanym przez osoby lub organizacje, które zachęcają do:

  • wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji w UE
  • współpracy transgranicznej, która wzmacnia europejskiego ducha
  • poszanowania Karty praw podstawowych UE.

  Osoby, grupy, stowarzyszenia lub organizacje mogą zgłaszać do nagrody własne lub cudze projekty. Mogą je również zgłaszać posłowie i posłanki do PE.

  Listę zwycięskich projektów znajdziesz poniżej.

  Więcej informacji możesz uzyskać, pisząc na adres: CitizensPrize@ep.europa.eu.


  Więcej informacji:

    
 • Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego – dla wszystkich ambitnych młodych Europejczyków 

  Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty młodych ludzi, propagujące wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Nagroda ta służy zwróceniu uwagi na codzienną pracę młodych ludzi w całej Europie na rzecz wzmacniania europejskiej demokracji oraz wsparciu ich czynnego udziału w kształtowaniu przyszłości Europy.

  Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR. W ramach nagrody trzej europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

  Czy mieszkasz w UE, masz 16–30 lat i pracujesz nad projektem, który pomaga zmienić Europę? Jeśli tak, możesz zostać następnym laureatem Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego!


    
 • Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli 

  Nagrodę im. Sacharowa przyznaje się w uznaniu szczególnego dokonania w jednej z następujących dziedzin:

  • obrona praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności prawa do swobody wyrażania poglądów
  • ochrona praw mniejszości
  • poszanowanie prawa międzynarodowego
  • rozwój demokracji i wdrażanie praworządności
     
  • Nagroda Publiczności LUX wspiera kulturę i łączy Europejczyków 

   Od 2007 r. Nagroda Filmowa LUX Parlamentu Europejskiego buduje mosty porozumienia w całej Europie, promując filmy, które dotykają sedna europejskiej debaty publicznej.

   We wrześniu 2020 r. Nagrodę Filmową LUX przemianowano na Nagrodę Publiczności LUX z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i European Film Academy, we współpracy z Komisją Europejską i siecią Europa Cinemas.

   Ta nowa nagroda ma zacieśnić więzi między obywatelami a ich przedstawicielami politycznymi, zachęcając widzów europejskich, by dołączyli do największego jury filmowego w Europie i zagłosowali na ulubione filmy. Ma ona również przyciągnąć publiczność do kin na inspirujące filmy europejskie i ożywić debatę na temat Europy. Wybrane filmy mają zwracać uwagę na wybrane europejskie problemy społeczne, polityczne i historyczne, a zarazem pokazywać piękno i różnorodność kina europejskiego.

   Zwycięski film wybierają wspólnie widzowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego (w stosunku 50/50 głosów).

   Więcej informacji na temat tegorocznej edycji można znaleźć na stronie: luxaward.eu.