Nagrody 

Parlament Europejski nie tylko stanowi prawo. Pragnie również wspierać dobre inicjatywy. Każdego roku wręcza cztery nagrody w uznaniu doskonałości w zakresie praw człowieka, filmu, projektów dotyczących młodzieży i dobrego obywatelstwa. Jest to okazja, aby zwrócić baczniejszą uwagę na ludzi i organizacje usilnie starające się nieco ulepszyć nasz świat i zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

 • Europejska Nagroda Obywatelska – nagroda za szczególne dokonania. 

  Co roku Parlament Europejski przyznaje Europejską Nagrodę Obywatelską. Nagroda jest wyróżnieniem za szczególne dokonania w następujących obszarach:

  • projekty na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej;
  • projekty obejmujące długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego;
  • projekty związane z tematyką danego roku europejskiego (jeżeli dotyczy);
  • projekty w konkretny sposób odzwierciedlające wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

  Obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia lub organizacje mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za realizowane przez siebie projekty lub mogą zgłosić innego obywatela, grupę, stowarzyszenie lub organizację jako kandydata do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do corocznego przedkładania jednej kandydatury.

  By ubiegać się osobiście lub kogoś nominować, kliknij TUTAJ

  Termin składania przedłużono do 29 kwietnia 2021 r.! (23:59, czasu obowiązującego w Brukseli)


  Więcej informacji:

    
 • Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli 

  Nagrodę im. Sacharowa przyznaje się w uznaniu szczególnego dokonania w jednej z następujących dziedzin:

  • obrona praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności prawa do swobody wyrażania poglądów
  • ochrona praw mniejszości
  • poszanowanie prawa międzynarodowego
  • rozwój demokracji i wdrażanie praworządności
     
  • Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego – dla wszystkich ambitnych młodych Europejczyków 

   Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego ma na celu wspieranie rozwoju wiedzy na tematy europejskie wśród młodych ludzi oraz ich zaangażowania w projekty związane z integracją europejską. Nagrodę przyznaje się za realizowane przez młodych ludzi projekty, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.

   Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR. W ramach nagrody trzej europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

   Nagrody dla trzech najlepszych projektów są wręczane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego.

     
  • Nagroda filmowa „LUX Prize” – wspieranie kultury i tożsamości europejskiej 

   Nagroda LUX buduje mosty porozumienia w całej Europie, promując filmy, które dotykają sedna europejskiej debaty publicznej. Wybrane filmy zwracają uwagę na niektóre z ważnych aktualnych problemów społecznych i politycznych, a zarazem pokazują piękno i różnorodność kina europejskiego.

   Począwszy od 2020 r. nagroda LUX zmienia nazwę na LUX – Europejska Nagroda Publiczności. Nowa nagroda ma sprzyjać zacieśnieniu więzi między polityką a obywatelami dzięki zachęcaniu widzów europejskich do aktywnego udziału w głosowaniu na ulubione filmy. Jej celem jest również włączenie widzów w dyskusje o Europie, w emocjonalne „przeżywanie Europy” podczas oglądania inspirujących filmów europejskich.