Zapytania obywateli (Ask EP) 

W celu uzyskania dalszych informacji o działalności, uprawnieniach i organizacji Parlamentu Europejskiego można skontaktować się z Działem ds. Zapytań Obywateli, korzystając z poniższego formularza.

Ty pytasz, my odpowiadamy

Zamieszczono tu listę tematów stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania obywateli piszących do Parlamentu Europejskiego wraz z naszymi odpowiedziami.

 • Jakie działania podejmuje Unia Europejska na rzecz zdrowia psychicznego? 

  Obywatele często zwracają się do Parlamentu Europejskiego, aby zapytać, co Unia Europejska robi na rzecz zdrowia psychicznego. Za politykę i usługi w dziedzinie zdrowia psychicznego odpowiadają poszczególne państwa Unii. Jednak potrzeba uwzględniania wsparcia zdrowia psychicznego pozostaje jednym z priorytetów unijnych programów zdrowia publicznego.

    
 • Jak Unia Europejska reguluje migrację? 

  Obywatele często zwracają się do Parlamentu Europejskiego, aby zapytać, jak Unia Europejska reguluje migrację. W ostatnich latach Unia Europejska stała się upragnionym celem osób migrujących z powodów bezpieczeństwa, przyczyn demograficznych, związanych z prawami człowieka, ubóstwem i zmianą klimatu. Stworzyło to poważne wyzwania migracyjne, na które Unia musiała zareagować. W 2015 roku, w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego, w Unii zarejestrowano 1,25 mln osób ubiegających się o azyl po raz pierwszy. Ponad milion osób dotarło do Europy drogą morską.

    
 • Co robi Unia Europejska na rzecz walki z rakiem? 

  Rak to druga po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów w Unii Europejskiej. Już od roku 1985 Unia Europejska walczy z przyczynami i skutkami raka, chociaż to głównie państwa członkowskie są odpowiedzialne za politykę zdrowotną. Dzięki zaangażowaniu posłów Parlament Europejski przyjął przepisy i udostępnił fundusze, które zaowocowały poprawą krajowych planów działania w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnozowania i leczenia nowotworów. Unia inwestuje także w badania naukowe nad rakiem.

    
 • Jakie działania podejmuje Unia Europejska, aby umożliwić obywatelom dostęp do treści online podczas podróży po jej terytorium? 

  Według sondażu Eurobarometr liczba użytkowników próbujących uzyskać transgraniczny dostęp do treści prawie się podwoiła w latach 2015–2019. W wielu przypadkach konsumenci nie mieli jednak dostępu do usługi, na którą wykupili abonament (lub mieli tylko częściowy dostęp do niej). Niektórzy nie mogli korzystać z treści online, które wcześniej wykupili lub wypożyczyli w swoim kraju. W kwietniu 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu do treści online podczas pobytu za granicą, zaś w grudniu 2018 roku – przepisy dotyczące nieuzasadnionego blokowania geograficznego.

    
 • Jak Unia Europejska walczy z cyberprzestępczością? 

  Obywatele zwracają się do Parlamentu Europejskiego, aby dowiedzieć się, jak Unia walczy z cyberprzestępczością. Zagrożenie cyberprzestępczością w Unii wzrasta. Szacuje się, że w latach 2013–2017 był to wzrost pięciokrotny. Najważniejszymi rodzajami cyberprzestępczości są ataki na systemy informatyczne, oszustwa internetowe (w tym wyłudzanie informacji i kradzież tożsamości) oraz nielegalne treści w internecie (w tym podżeganie do terroryzmu i niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych). Wraz z rosnącym uzależnieniem od internetu spowodowanym środkami podjętymi przeciwko koronawirusowi wzrosła również liczba przestępstw wymierzonych w obawy obywateli związane z pandemią. Ataki cybernetyczne nie mają charakteru wyłącznie przestępczego. Coraz częściej są one elementem tak zwanej wojny hybrydowej i przybierają formę ataków dezinformacyjnych, które mają wpłynąć na procesy demokratyczne. Cyberprzestępczością zajmują się państwa członkowskie. Nie zna ona jednak granic państwowych. Unia Europejska musi więc opracować wspólne podejście i uzupełniać działania poszczególnych państw.

    
 • Jeżeli chcesz otrzymać pełny tekst w wybranym języku urzędowym UE, zwróć się do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP) przy pomocy tego formularza.