Zapytania obywateli (Ask EP) 

W celu uzyskania dalszych informacji o działalności, uprawnieniach i organizacji Parlamentu Europejskiego można skontaktować się z Działem ds. Zapytań Obywateli, korzystając z poniższego formularza.

Ty pytasz, my odpowiadamy

Zamieszczono tu listę tematów stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania obywateli piszących do Parlamentu Europejskiego wraz z naszymi odpowiedziami.

 • Jakie działania podejmuje Unia Europejska w walce z korupcją w państwach członkowskich? 

  Korupcja jest wyzwaniem dla całego społeczeństwa. To jedno z poważniejszych przestępstw, które może mieć wymiar transgraniczny. Walka z przestępczością należy w głównej mierze do uprawnień państw członkowskich Unii. To one są odpowiedzialne za najważniejsze aspekty walki z korupcją: ściganie przestępstw, stosowane środki prawne i zasoby budżetowe przeznaczane na działanie policji i wymiaru sprawiedliwości.

    
 • O czym piszą obywatele, gdy kontaktują się z Parlamentem Europejskim i jego przewodniczącym? 

  Z Parlamentem Europejskim i jego przewodniczącym Davidem Marią Sassolim kontaktują się ludzie z całej Unii i z innych zakątków globu. Proszą o informacje, wzywają do podejmowania działań, dzielą się swoimi opiniami i uwagami i podpowiadają pomysły na przeróżne tematy. Dział ds. Zapytań Obywateli (Ask EP) w Parlamencie Europejskim odpowiada w każdym języku urzędowym UE – po polsku, szwedzku, słowacku, portugalsku...!

    
 • Jakie środki podejmuje Parlament Europejski, aby rozwiązać problem uchylania się od szczepień w Europie? 

  Coraz częściej zdarza się, że ludzie zwlekają ze szczepieniami lub odmawiają ich przyjęcia, pomimo że szczepienia są dostępne. Uchylanie się od szczepień jest złożonym zjawiskiem. Ma różne tło w zależności od czasu i miejsca i zależy od rodzaju szczepienia. Obejmuje takie czynniki jak lekceważenie (np. negatywne postrzeganie potrzeby lub wartości szczepień), wygoda (np. utrudniony dostęp do szczepień) i przekonanie (np. małe zaufanie do szczepionki lub dostawcy). Każde państwo członkowskie ma własną politykę szczepień. Unia Europejska pomaga w koordynowaniu ich polityki i programów, na przykład w rozwiązywaniu problemu uchylania się od szczepień.

    
 • Jakie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie sztucznej inteligencji? 

  Sztuczna inteligencja (SI) to technologia, która łączy w sobie techniki uczenia maszynowego, robotykę i systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Ma zasadnicze znaczenie dla cyfrowej transformacji społeczeństwa i jest obecnie priorytetem Unii Europejskiej. Z jednej strony SI może mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę, na przykład na służbę zdrowia lub sektor transportu. Z drugiej jednak strony niesie ze sobą pewne zagrożenia, które mogą wpływać na prawa podstawowe obywateli UE. Dlatego też Unia stara się tak rozwijać i regulować stosowanie SI, by uwzględniać zarówno jej możliwości, jak i związane z nią zagrożenia.

    
 • Jakie działania podjęła Unia Europejska w odniesieniu do sezonowych zmian czasu? 

  W 1980 r. Unia Europejska po raz pierwszy ujednoliciła ustalenia dotyczące czasu letniego. W ten sposób zharmonizowała zmiany czasu w obrębie jednolitego rynku. Do tego czasu krajowe praktyki i harmonogramy dotyczące czasu letniego różniły się od siebie, co oczywiście skutkowało różnicami czasowymi między sąsiadującymi krajami. Obecnie sezonowe zmiany czasu reguluje dyrektywa UE z 2000 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. Definiuje ona okres czasu letniego jako „okres w roku, w którym zegary ustawia się o 60 minut do przodu w porównaniu do reszty roku” i stanowi, że rozpoczyna się on w ostatnią niedzielę marca i kończy w ostatnią niedzielę października. W dyrektywie stwierdza się, że skoordynowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jest „ważne dla funkcjonowania rynku wewnętrznego”.

    
 • Jeżeli chcesz otrzymać pełny tekst w wybranym języku urzędowym UE, zwróć się do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP) przy pomocy tego formularza.