Bezpieczeństwo i dostęp 

W budynkach Parlamentu Europejskiego pracuje ponad 7 tys. osób, a ponad 500 tys. odwiedza je każdego roku. Dlatego też bezpieczeństwo odgrywa zasadniczą rolę w sprawnym funkcjonowaniu instytucji.

Parlament Europejski – jedyna instytucja Unii Europejskiej wybierana w powszechnych wyborach bezpośrednich – zapewnia w ten sposób ochronę osób i mienia w swoich siedzibach, a także sprawne przyjmowanie odwiedzających. Jednocześnie dba o zachowanie równowagi między odpowiednim poziomem bezpieczeństwa a tradycyjną otwartością.

Ponieważ do skutecznej realizacji tego zadania konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, Parlament Europejski przywiązuje ogromną wagę do prawa do prywatności, ustawicznie starając się zagwarantować zgodność z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Ochrona danych

Parlament Europejski przetwarza dane osobowe uzyskane od posłów do Parlamentu Europejskiego, pracowników, podwykonawców, odwiedzających oraz partnerów wewnętrznych i zewnętrznych do następujących celów:

 • przyznawania dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego,
 • kontrolowania dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego,
 • badania incydentów związanych z bezpieczeństwem, prowadzenia dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa i dochodzeń pomocniczych, oceny zagrożeń i analizowania ryzyka dla PE.

  Nadzór wideo

  Parlament Europejski prowadzi nadzór wideo, monitorując budynki i ich okolice. System jest wykorzystywany wyłącznie dla celów ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Parlament Europejski prowadzi politykę w zakresie nadzoru wideo uwzględniającą wszystkie znaczące cechy systemu oraz informacje dotyczące ochrony danych i danych kontaktowych. 

  Możesz skonsultować się tutaj:

  Contact: