Możliwości zatrudnienia: jak ubiegać się o pracę 

Parlament zatrudnia pracowników na różnego rodzaju umowy, w zależności od charakteru procedury rekrutacyjnej i rodzaju pracy. Wyróżnia się następujące kategorie pracowników: urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi i akredytowani asystenci parlamentarni. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

  • Możesz przeszukać oferty zatrudnienia i ubiegać się o wolne stanowiska w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem naszej platformy APPLY4EP.

    Możesz również poinformować nas o swoim zainteresowaniu pracą w Parlamencie Europejskim, przesyłając spontaniczne zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem platformy Apply4EP.

    Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

    Parlament przyjmuje również dwa razy w roku osoby na pięciomiesięczny staż.