Staże w Parlamencie Europejskim 

Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje staży: staże w Sekretariacie Generalnym (staż im. Roberta Schumana) oraz staże u posłów do Parlamentu Europejskiego

Staże w Sekretariacie Generalnym – staże im. Roberta Schumana

Staże im. Roberta Schumana są płatne i odbywają się w jednym z oficjalnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego – Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu – lub w siedzibie biura kontaktowego w danym państwie członkowskim.

Staż ten nazwany jest na cześć Roberta Schumana – jednego z ojców integracji europejskiej, dzięki której od ponad 70 lat w Europie panuje pokój i dobrobyt. Zaproponował on połączenie wydobycia węgla i produkcji stali w Niemczech i Francji w ramach projektu, który nazwano później Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. Była to pierwsza europejska wspólnota, która z biegiem lat rozrosła się i przekształciła w Unię Europejską. 

  • Staż im. Roberta Schumana wzbogaci Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Staż pozwoli Ci z bliska przyjrzeć się pracy instytucji europejskich oraz Parlamentu Europejskiego, ważnego forum podejmowania decyzji i debat politycznych na szczeblu UE.

    Staże im. Roberta Schumana organizowane są w wielu różnych dziedzinach, takich jak polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE, prawo, wielojęzyczność, administracja, infrastruktura i logistyka, komunikacja czy IT.

    Parlament Europejski zapewnia wszystkim równe szanse; zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojej kandydatury bez względu na płeć, orientację seksualną, środowisko kulturowe, etniczne lub religijne czy niepełnosprawność. W razie potrzeby zakwalifikowanym kandydatom z niepełnosprawnością oferowane są niezbędne udogodnienia.

    Parlament zaangażowany jest także w działania upamiętniające dziennikarzy, którzy zginęli podczas wykonywania swojej pracy; Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji organizuje na przykład szereg staży im. Roberta Schumana ku pamięci Jána Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego zamordowanego w lutym 2018 r.

Z kim się skontaktować?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na temat stażu im. Roberta Schumana:

Contact: 

Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie umowy z Parlamentem Europejskim posłowie mogą oferować płatne staże w swoich biurach w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli (lub w Strasburgu).

Z kim się skontaktować?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na temat staży w biurach poselskich:

Contact: Staże w innych instytucjach europejskich

Informacje o programach staży innych instytucji UE można znaleźć tutaj