Inițiativele cetățenești europene 

Aveți idei concrete pentru a îmbunătăți UE? Inițiativa cetățenească europeană este un instrument introdus de Tratatul de la Lisabona, care le permite cetățenilor să solicite Comisiei Europene să propună acte legislative sau alte măsuri în domenii de competența sa.

Alăturați-vă cetățenilor din alte țări ale UE și cereți sprijin pentru propunerile dumneavoastră. Dacă găsiți suficiente persoane care vă susțin ideea, o veți discuta cu Comisia Europeană și veți fi invitat să o prezentați în Parlamentul European, după care Comisia va decide ce curs să-i dea.

Organizatorii inițiativei trebuie să fie în număr de cel puțin șapte, cetățeni ai UE, provenind din cel puțin șapte membre. Organizatorii dispun de un an pentru a obține sprijin din partea unul milion de cetățeni, din cel puțin șapte state membre ale UE. În fiecare țară din UE, inițiativa trebuie să atingă un prag minim de semnatari.

Semnăturile pot fi colectate pe hârtie sau online și trebuie certificate de autoritățile competente din statele membre respective.

Dacă inițiativa atinge pragul, organizatorii vor fi invitați la o audiere la Parlamentul European pentru a-și prezenta ideile. Apoi Parlamentul poate decide să le dezbată și să adopte o rezoluție cu privire pe tema respectivă.

Comisia are la dispoziție șase luni pentru a examina inițiativele reușite și pentru a decide cum să acționeze. Parlamentul European poate evalua măsurile luate de Comisie.

Aflați mai multe pe site-ul dedicat inițiativelor cetățenești europene. Aici veți găsi explicații detaliate cu privire la etapele pe care organizatorii ar trebui să le parcurgă și o bază de date cu inițiativele în curs și cu cele finalizate.


Pentru mai multe informații:

Cadrul de reglementare

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_ro