Coordonatoarea pentru drepturile copiilor a Parlamentului European
 

Ghidându-se după principiul „interesului superior al copilului”, coordonatoarea are drept misiune să asigure promovarea și protejarea drepturilor copiilor în cadrul tuturor politicilor și în întreaga legislație a Uniunii Europene. Ea încearcă să le ofere asistență cetățenilor care se confruntă cu problema răpirii copiilor de către unul dintre părinți și cu alte litigii familiale transfrontaliere. Coordonatoarea susține o colaborare mai strânsă cu organismele judiciare și administrative și urmărește să promoveze medierea în cazul litigiilor familiale transfrontaliere.

Răpirea transfrontalieră a copiilor de către unul dintre părinți
 

    

Informații despre COVID-19

Din cauza pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor aferente impuse de guvernele din întreaga UE pentru a opri răspândirea coronavirusului, unele proceduri, inclusiv cele legate de litigiile familiale transfrontaliere, pot fi afectate.

    

Pentru părinți

În cazul în care copilul dumneavoastră a fost răpit sau dacă aveți motive să credeți că urmează să fie răpit, coordonatoarea din cadrul Parlamentului European vă poate ajuta furnizându-vă informații cu privire la ceea ce puteți face pentru a împiedica acest lucru și vă poate sprijini în acest sens.

    

Pentru specialiștii în domeniu

Dacă lucrați în acest domeniu, de exemplu dacă sunteți judecător, autoritate centrală, avocat ori mediator sau dacă lucrați pentru un ONG în acest sector, coordonatoarea din cadrul Parlamentului European dorește să colaboreze cu dumneavoastră.

    

Drepturile copiilor

Parlamentul European promovează în mod activ dezvoltarea și protecția drepturilor copilului în Europa. Coordonatoarea va colabora cu deputații din Parlamentul European pentru a se asigura că activitatea Parlamentului va respecta, proteja și promova drepturile copiilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce face instituția pentru drepturile copilului:

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.


De la crearea sa în 1987, la inițiativa Lordului Plumb, președintele de atunci al Parlamentului European, poziția de coordonator a purtat mult timp denumirea de „mediator pentru răpirile internaționale de copii de către unul dintre părinți”. Această funcție a fost ocupată anterior de Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) și Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

La vremea respectivă, colaborarea dintre statele membre ale UE în domeniul dreptului familiei era foarte redusă sau inexistentă. Crearea poziției de mediator a fost, prin urmare, o soluție pragmatică la cererile tot mai numeroase primite de deputații din PE din partea cetățenilor care se confruntau cu probleme de răpire transfrontalieră a copiilor de către unul dintre părinți sau cu probleme de drept de vizită. Rolul mediatorului a evoluat de-a lungul anilor. În aprilie 2018, denumirea funcției deținute de Elisabeth Morin-Chartier s-a schimbat în „coordonatorul pentru drepturile copiilor al Parlamentului European”, pentru a evidenția evoluția mandatului conferit poziției, care include drepturile copiilor.

 
 

Articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: „Drepturile copilului 

(1) Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate.

(2) În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.

(3) Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său.”

Contact: