Opiniile cetățenilor despre Parlament și despre UE 

Cetățenii europeni au o părere tot mai bună despre Uniunea Europeană. Ei au tot mai mult impresia că vocea lor contează în UE și că țările lor au câștigat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Sondajul Parlametru 2017 al Parlamentului European analizează în detaliu opiniile cetățenilor europeni legate de apartenența la UE, precum și atitudinile lor față de Parlamentul European, prioritățile, acțiunile și misiunile acestei instituții.

În cadrul dezbaterii reînnoite privind viitorul Europei, 47 % dintre cetățenii europeni au senzația că vocea lor contează în UE, acesta fiind cel mai bun rezultat înregistrat de la alegerile europene din 2009.

O majoritate clară a europenilor sprijină în continuare apartenența țării lor la UE. 57 % dintre respondenți consideră că apartenența la UE este un lucru bun pentru țara lor, acest procent fiind aproape identic cu cel înregistrat înainte de criză. Majoritatea respondenților din toate statele membre susțin că apartenența la UE a adus beneficii țării lor. În fine, un număr tot mai mare de cetățeni consideră că lucrurile merg în direcția cea bună în UE (31 %, cu șase puncte procentuale mai mult față de martie 2017).

Și imaginea Parlamentului European se bucură de o îmbunătățire în rândul opiniei publice. O majorare cu opt puncte procentuale arată în prezent că 33 % dintre cetățeni au o imagine pozitivă asupra Parlamentului European, în timp ce 42 % dintre respondenți au în continuare o imagine neutră.

În al doilea rând, Parlametrul 2017 identifică domenii în care europenii așteaptă protecție din partea UE. Terorismul este citat cel mai frecvent, în 58 % dintre răspunsuri, ca fiind principala amenințare împotriva căreia europenii doresc ca UE să le ofere protecție. Următoarele aspecte citate sunt legate de situația economică precară cu care se confruntă numeroși europeni, fiind menționate, mai precis, șomajul (43 %) și sărăcia și excluziunea socială (42 %). Protecția împotriva migrației necontrolate, cu o medie a rezultatelor de 35 %, ocupă în continuare o poziție de frunte în ierarhia stabilită de cetățenii europeni.

În continuare, sondajul evaluează principalele realizări care, în opinia cetățenilor, ar trebui să fie protejate de către UE: pe de o parte, drepturile fundamentale (44 %) și libertatea de a călători, de a munci și de a studia pe întreg teritoriul UE (36 %); pe de altă parte, progresele economice și sociale, și anume drepturile lucrătorilor (34 %), pensiile adecvate (34 %) și bunăstarea economică (33 %). Aceste rezultate sunt corelate în mod corespunzător cu valorile pe care europenii ar dori ca Parlamentul European să le apere în mod prioritar: protecția drepturilor omului, libertatea de exprimare și egalitatea dintre femei și bărbați.

În fine, Parlametrul 2017 identifică domeniile concrete de politică asupra cărora Parlamentul European ar trebui să se concentreze în opinia cetățenilor. În acord cu amenințările identificate anterior, europenii sprijină, în principal, acțiuni de combatere a sărăciei și excluziunii, de luptă împotriva terorismului și de combatere a șomajului în rândul tinerilor.

Munca de teren pentru realizarea acestui sondaj s-a desfășurat în perioada 23 septembrie-2 octombrie 2017. 27 881 europeni cu vârsta de peste 15 ani au fost intervievați față în față în toate cele 28 de state membre.