Ombudsmanul European 

Dacă nu sunteţi mulţumit de modul în care instituţiile UE s-au ocupat de dumneavoastră, Ombudsmanul European vă poate veni în ajutor.

Ombudsmanul desfăşoară anchete cu privire la plângerile legate de cazurile de administrare defectuoasă din partea instituţiilor şi a organelor Uniunii Europene, şi anume Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social European şi toate agenţiile UE. Singurele instituţii care nu intră în jurisdicţia sa sunt Curtea de Justiţie, Tribunalul de Primă Instanţă şi Tribunalul Funcţiei Publice, atunci îşi exercită rolul judiciar. În general, Ombudsmanul întreprinde anchete în urma plângerilor care îi sunt adresate, dar este în măsură să deschidă anchete şi din proprie iniţiativă.

Birourile Ombudsmanului European sunt situate în clădirile de la Strasbourg ale Parlamentului European.

Contact: