Patronaj 

Patronajul este o modalitate prin care Parlamentul se asociază la o manifestare oferind sprijinul său moral. Acest patronaj se acordă anual unui număr limitat de manifestări.

Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European 

Patronajul este modul prin care Parlamentul European acordă susținere morală, nematerială, unui număr limitat de evenimente cu caracter nonprofit, care au o dimensiune europeană clară. [...]

« [...] Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene aleasă în mod direct de cetățeni. Iar cetățenii UE sunt direct reprezentați la nivelul Uniunii în Parlamentul European, astfel cum se specifică în Tratatul de la Lisabona. Patronajul este un instrument valoros prin care este susținută această legătură strânsă, apropiind și mai mult Parlamentul Europei de cetățenii acesteia.»

  • Evenimente precum conferințe, dezbateri, seminare, școli de vară etc. pot beneficia de patronajul Parlamentului, cu condiția să aibă o dimensiune europeană clară, în special prin evidențierea rolului și contribuției Parlamentului European sau a Uniunii în domeniul în cauză, să fie de o înaltă calitate și să aibă un impact semnificativ. În plus, data (datele) și locul trebuie confirmate, iar durata este limitată. Evenimentele trebuie să aibă un scop nelucrativ.

    Se acordă o atenție deosebită măsurii în care evenimentul sensibilizează publicul cu privire la democrația parlamentară europeană și promovează cetățenia europeană activă, drepturile fundamentale, egalitatea de gen, nediscriminarea și incluziunea socială. De asemenea, se acordă o atenție deosebită evenimentelor organizate de comunitățile de tineri sau destinate acestora.

    Patronajul nu poate fi acordat pentru evenimente cu caracter comercial sau cu un scop care vizează publicitatea sau promovarea, în mod direct sau indirect, a mărcilor sau a oricărui tip de activitate comercială. El nu poate fi acordat nici pentru evenimente cu caracter politic de partid, inclusiv strângerea de fonduri în scopuri politice și activități de rutină sau interne ale sindicatelor sau ale partidelor politice. Evenimentele și/sau organizatorii care subminează valorile și principiile democratice fundamentale ale Uniunii Europene sunt, de asemenea, excluse.

    În cazul în care condițiile de eligibilitate nu mai sunt îndeplinite de o manifestare pentru care Parlamentul a acordat patronajul în temeiul normelor, Președintele poate retrage, în orice moment, decizia de acordare a patronajului.

    Patronajul nu impune Parlamentului nicio obligație financiară și nici nu conferă dreptul de a utiliza facilitățile Parlamentului. Pentru informații suplimentare privind condițiile de patronaj, vă rugăm să consultați normele de mai jos. 

European Parliament    
 

Birourile de legătură din statele membre

Birourile de legătură ale Parlamentului European (EPLO) sunt responsabile de punerea în aplicare la nivel local a activităților de comunicare instituțională, de implicare a cetățenilor și a părților interesate, de gestionare a contactelor cu mass-media de la nivel național, regional și local și de acordarea de sprijin deputaților în Parlamentul European.

Registrul de transparență

Parlamentul European recomandă tuturor organizațiilor angajate în activități reglementate de Acordul interinstituțional privind Registrul de transparență să se înregistreze în Registrul de transparență.

impreuna-in.eu

impreuna-in.eu este o comunitate pan-europeană care încurajează participarea tuturor la procesul democratic.

Cetățeni ca tine se implică și iau atitudine pentru un viitor mai bun în Uniunea Europeană. Fie prin implicarea directă în politică sau prin promovarea participării la tururile de scrutin, doar impreună putem să ne asigurăm că democrația joacă un rol central în Uniunea noastră.