Petiţii 

Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor europeni: Orice cetăţean, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, îşi poate exercita oricând dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, în conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Orice cetăţean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are dreptul, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, să adreseze petiţii Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl priveşte în mod direct. De asemenea, orice societate, organizaţie sau asociaţie cu sediul în Uniunea Europeană îşi poate exercita dreptul de a adresa petiţii, acesta fiind garantat prin Tratat.

Petiţia poate fi redactată sub formă de plângere sau de cerere şi poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat.

Petiţia poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o sesizare referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European pentru a lua poziţie într-o anumită chestiune. Astfel de petiţii îi oferă Parlamentului European posibilitatea de a atrage atenţia asupra oricărei încălcări a drepturilor unui cetăţean european de către un stat membru, de către autorităţile locale sau orice altă instituţie.

Comisia pentru petiţii

Comisia pentru petiţii este compusă din 35 de membri şi este condusă de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi.