Dialogul cu organizațiile religioase și neconfesionale (Articolul 17 din TFUE) 

În Europa actuală, caracterizată prin diversitate, numeroase biserici, religii și organizații filosofice diferite au o contribuție importantă la viața societății. Instituțiile Uniunii Europene se angajează să poarte un dialog deschis cu aceste organizații religioase și neconfesionale, iar Parlamentul European colaborează în mod activ cu acestea pe teme legate de politicile UE.”

Cadrul general

Articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), introdus de către Tratatul de la Lisabona, a furnizat pentru prima dată un temei juridic pentru un dialog deschis, transparent și constant între instituțiile europene și biserici, asociațiile religioase și organizațiile filosofice și neconfesionale. Acesta prevede după cum urmează:

  1. „Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre.
  2. Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului național, organizațiile filosofice și neconfesionale.
  3. Recunoscându-le identitatea și contribuția specifică, Uniunea menține un dialog deschis, transparent și constant cu aceste biserici și organizații.”

În timp ce primele două alineate ale acestui articol prevăd protejarea statutului special de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase, precum și organizațiile filosofice și neconfesionale care se bucură de un statut comparabil, alineatul (3) îndeamnă instituțiile UE să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu aceste biserici și organizații.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Dialogul Parlamentului European cu bisericile și organizațiile filosofice reprezintă un element foarte important pentru asigurarea proximității Parlamentului de cetățenii care ne-au ales. Responsabilitatea pentru acest dialog, care mi-a fost atribuită de către Președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, constituie, așadar, o mare onoare pentru mine.

Pentru ca proiectul european să beneficieze în continuare de sprijinul cetățenilor săi, este necesar ca acesta să rămână bine ancorat în realitate. Bisericile și grupurile confesionale sunt o parte foarte importantă a acestei realități de zi cu zi, a țesutului comunităților noastre din orașele și satele celor 28 de state membre.

Dialogul UE cu grupurile confesionale a fost prevăzut în mod expres în Tratatul de la Lisabona, la articolul 17. Mesajul care s-a dorit a fi transmis este că UE reprezintă mult mai mult decât o organizație economică; în centrul ei se află oamenii, care lucrează împreună pentru demnitatea lor și pentru binele comun. La elaborarea legislației și a politicilor UE, este esențial să ținem pe deplin seama de toate dimensiunile ființei umane – de dimensiunea economică, într-adevăr, dar și de cea socială și chiar de cea spirituală.

În centrul procesului de luare a deciziilor de la nivelul UE trebuie să se afle adevărata demnitate umană; am convingerea deplină că bisericile și organizațiile filosofice, cu experiența unor sute de ani de reflecție asupra condiției umane, pot contribui în mod semnificativ la acest proces. ”

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018