Fișe tehnice privind Uniunea Europeană 

Create în 1979, cu ocazia primelor alegeri directe ale Parlamentului European, fișele descriptive au fost concepute cu scopul de a oferi nespecialiștilor, într-o manieră simplă, concisă și exactă, o privire de ansamblu asupra instituțiilor și politicilor Uniunii Europene, precum și asupra rolului pe care Parlamentul European îl joacă în evoluția acestora.

Fișele descriptive sunt grupate în cinci capitole

Cum funcționează Uniunea Europeană - prezintă evoluția istorică a Uniunii Europene, precum și tratatele succesive, sistemul său juridic, procedurile decizionale, instituțiile și organismele sale, precum și finanțarea.

Economie, știință și calitatea vieții - explică principiile pieței interne, protecția consumatorului și sănătatea publică, descrie o serie de politici ale UE din diverse domenii, cum ar fi cel social, al ocupării forței de muncă, al mediului și al energiei, precum și din domeniul industrial, descrie contextul uniunii economice și monetare (UEM) și explică modul în care concurența, impozitarea și politicile economice sunt coordonate și controlate.

Coeziune, creștere economică și locuri de muncă - explică modul în care UE se ocupă de diversele sale politici interne: politica regională și cea de coeziune, agricultura și pescuitul, transportul și turismul, precum și cultura, educația și sportul.

Cetățeni: drepturi fundamentale, securitate și justiție - descrie drepturile individuale și cele colective, inclusiv Carta drepturilor fundamentale, precum și libertatea, securitatea și justiția, inclusiv imigrarea și azilul, precum și cooperarea judiciară.

Relațiile externe ale UE - se referă la politica externă, politica de securitate și cea de apărare, relațiile comerciale externe, precum și politica de dezvoltare; promovarea drepturilor omului și a democrației; extinderea UE și relațiile cu țările care nu se află în vecinătatea Europei.

Fișele descriptive sunt întocmite de departamentele tematice și de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și sunt disponibile în 24 de limbi. Versiunea online este revizuită și actualizată la intervale regulate pe tot parcursul anului, de îndată ce Parlamentul adoptă o poziție sau o politică importantă.

fact-sheet Background    
 

Fișe tehnice privind Uniunea Europeană

Dacă doriți să aveți o privire de ansamblu asupra politicilor europene și a rolului Parlamentului în elaborarea lor, puteți începe de aici. Deși concise, Fișele tehnice vă oferă o imagine completă. Ele sunt actualizate periodic.

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați Unitatea pentru coordonarea activităților editoriale și de comunicare