Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) 

Serviciul de cercetare și think tank-ul intern al Parlamentului European.

Capacitarea prin cunoaștere 

Misiunea EPRS este de a oferi deputaților în Parlamentul European și, atunci când este cazul, comisiilor parlamentare, analize independente, obiective și fiabile cu privire la aspecte politice legate de Uniunea Europeană, precum și cercetări în acest sens, pentru a-i ajuta în activitățile lor parlamentare.

EPRS oferă o gamă largă de produse și servicii, bazate pe expertiza specialiștilor interni și pe surse de informare din toate domeniile tematice, capacitând astfel deputații și comisiile prin cunoaștere și contribuind la eficacitatea și influența Parlamentului ca instituție. De asemenea, EPRS susține și promovează comunicarea parlamentară cu publicul larg.

SERVICII PENTRU DEPUTAȚI 

    

Cercetare

EPRS produce o gamă largă de publicații cu un conținut bogat și ușor de citit, referitoare la principalele politici, chestiuni și acte legislative ale UE. De asemenea, acest serviciu răspunde cererilor de cercetări și analiză din partea deputaților și a personalului lor.

„Trenul legislativ”

„Mersul trenului legislativ” este o aplicație animată prin care se poate urmări evoluția principalelor dosare legislative în actuala legislatură de cinci ani a Parlamentului European.

Legislația UE în curs de adoptare

Briefingurile privind „Legislația UE în curs de adoptare” prezintă evoluția tuturor propunerilor legislative majore, în fiecare etapă a procedurii legislative.

Sinteze tematice

Sintezele tematice oferă un acces rapid la cele mai relevante și actualizate publicații privind chestiunile legate de politicile Uniunii Europene.

ASISTENȚĂ PENTRU CICLUL POLITICILOR 

Evaluările de impact și valoarea adăugată europeană

Înainte de discutarea propunerilor în comisiile parlamentare, EPRS oferă o primă analiză a calității evaluărilor de impact ale Comisiei Europene. EPRS analizează, de asemenea, beneficiile potențiale ale acțiunilor viitoare ale Uniunii Europene, prin rapoartele referitoare la „costul non-Europei” în domeniile de politică în care o acțiune comună la nivel european ar putea fi în avantajul cetățenilor.

Controlul și supervizarea executivului

Înainte ca deputații să dezbată o propunere, EPRS oferă informații cu privire la aplicarea și eficacitatea legislației și a politicilor UE în practică. De asemenea, EPRS monitorizează modul în care Consiliul European își respectă angajamentele luate în cadrul reuniunilor sale, și analizează îndeplinirea diferitelor responsabilități care îi revin în temeiul legislației sau al acordurilor interguvernamentale.

Evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice

STOA (Evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice), condusă de un grup de deputați, realizează evaluări științifice și tehnologice și analize cu privire la problemele și tendințele de politică emergente.

Analiza tendințelor globale

EPRS identifică și analizează tendințele globale pe termen mediu și lung care ar putea afecta Uniunea Europeană.

    

BIBLIOTECA

Înființată în 1953, biblioteca funcționează în Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg, oferind Parlamentului ziare, reviste, cărți și cărți electronice, o bibliotecă de drept comparat și o bibliotecă istorică.

    

Arhivele istorice

Arhivele istorice ale Parlamentului, care datează din 1952, sunt accesibile publicului și cercetătorilor.

    

Întrebările adresate de cetățeni

Vreți să aflați mai multe despre activitățile Parlamentului European sau chestiuni legate de UE? Toți cetățenii UE au dreptul să trimită o cerere de informații.