Transparența indemnizației pentru cheltuieli generale 

Indemnizația pentru cheltuieli generale acordată deputaților este destinată să acopere cheltuielile din statul membru în care au fost aleși pentru posturi cum ar fi cheltuielile de administrare a birourilor deputaților, costurile cu telefonul și tarifele poștale, precum și achiziționarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor informatice.

Deputații pot publica pe pagina lor de profil de pe site-ul Parlamentului un audit voluntar sau o confirmare a faptului că modul în care au folosit indemnizația pentru cheltuieli generale respectă normele aplicabile din Statutul deputaților și din normele de aplicare a acestuia.

Ei pot face acest lucru cu ajutorul unui formular de confirmare și prin încărcarea unor documente justificative [a se vedea articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul de procedură].

Aflați mai multe despre indemnizația pentru cheltuieli generale, salarii și cadouri.