Stagii la Parlamentul European 

Parlamentul European oferă două tipuri de stagii: Stagiile în cadrul Secretariatului (stagiile Schuman) și stagiile la cabinetele deputaților în Parlamentul European

Stagiile în cadrul Secretariatului — Stagiile Schuman

Stagiile Schuman sunt plătite și au loc într-unul din locurile oficiale de desfășurare a activității Parlamentului European - Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg - sau în birourile de legătură ale Parlamentului din statele membre.

Aceste stagii poartă numele lui Robert Schuman, unul dintre principalii arhitecți ai proiectului de integrare europeană, proiect ce a adus 70 de ani de pace și prosperitate în Europa. El a propus exploatarea în comun a producției de cărbune și oțel francez și german în ceea ce a devenit apoi Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, prima dintre Comunitățile Europene, transformată apoi în Uniunea Europeană.

De ce să candidez?

Un stagiu Schuman vă va îmbunătăți educația și formarea profesională. Vă va oferi cunoștințe despre activitatea instituțiilor UE și a Parlamentului European, un forum de mare importanță în luarea deciziilor și dezbaterea politică la nivelul UE.

Stagiile Schuman au loc într-o mare varietate de domenii, cum ar fi politicile interne și externe ale UE, finanțe, legislație, multilingvism, administrație, infrastructură și logistică, comunicații sau tehnologia informației.

Parlamentul European promovează egalitatea de șanse; toți candidații sunt încurajați să participe fără deosebire de gen, orientare sexuală, origine culturală, etnică și religioasă sau handicap; se asigură condiții rezonabile de acces pentru candidații cu handicap selectați.

Ca parte a angajamentului Parlamentului de a onora jurnaliștii uciși pe teren, Direcția Generală Comunicare oferă câteva stagii Schuman în memoria jurnalistului de investigație slovac Ján Kuciak, asasinat în februarie 2018

Pot candida?

Candidații la un stagiu Schuman trebuie:

 • să aibă cel puțin 18 ani;
 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări în curs de aderare/candidate (se oferă și un număr limitat de stagii pentru resortisanții altor țări);
 • să dețină o diplomă de studii universitare;
 • să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale UE și să cunoască foarte bine o a doua limbă (cetățenii din țările terțe trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile engleză, franceză sau germană);
 • să depună un cazier judiciar eligibil;
 • să nu fi lucrat sau să nu fi beneficiat de un alt stagiu timp de mai mult de două luni consecutive într-o instituție, un organism sau o agenție a UE;

să nu fi efectuat o vizită de studiu la Secretariatul General al Parlamentului cu mai puțin de șase luni înainte de începerea stagiului.


Cum se depun candidaturile?

Pentru a vă depune candidatura, vă rugăm să consultați pagina „candidaturi pentru stagii”:

 1. selectați și candidați pentru cel mult trei stagii;
 2. dacă sunteți pre-selecționat(ă), vi se va cere să furnizați anumite documente justificative pentru a vă dovedi eligibilitatea;
 3. dacă sunteți selectat(ă), veți primi prin e-mail o scrisoare oficială de selecție.

 

Durata stagiilor Schuman este de cinci luni.

 • Perioada de stagiu 1 octombrie - 28/29 februarie
  • vă puteți depune candidatura între 1 și 30 iunie
 • Perioada de stagiu 1 martie - 31 iulie
  • vă puteți depune candidatura între 1 și 30 noiembrie

 

Candidaturile spontane nu vor fi luate în considerare.


Mai trebuie să știu altceva?

Pentru mai multe informații:

Date de contact

Vă rugăm să ne contactați pentru orice informații suplimentare despre stagiile Schuman:

Contact: 

Stagii la cabinetele deputaților în Parlamentul European

Deputații în Parlamentul European pot oferi stagii plătite la cabinetele lor din Parlamentul European din Bruxelles (sau Strasbourg), pe baza unui acord cu Parlamentul European.

De ce să candidez?

Un stagiu vă va îmbunătăți educația și formarea profesională. Vă va permite să înțelegeți mai bine metodele de lucru ale deputaților în Parlamentul European.

Stagiile la cabinetele deputaților în Parlamentul European pot fi efectuate într-o mare varietate de domenii. Deputatul care acordă stagiul vă va aloca sarcini specifice de finalizat în timpul stagiului.

Pot candida?

Deputații își aleg în mod liber stagiarii. Candidații trebuie să îndeplinească însă următoarele criterii:

 • să aibă cel puțin 18 ani (pot fi acordate derogări justificate în mod corespunzător);
 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări în curs de aderare/candidate la aderare. Deputații pot oferi însă un stagiu și resortisanților din țări terțe, cu condiția ca aceștia să respecte cerințele în materie de vize;
 • să dețină un certificat de absolvire a studiilor liceale corespunzător nivelului pentru admiterea la facultate sau să fi urmat un ciclu de studii superioare sau tehnice la un nivel echivalent sau să dețină o diplomă universitară;
 • să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi semnat, pe durata stagiului, un contract de muncă sau un alt fel de angajament contractual;
 • să nu fi efectuat anterior un stagiu la cabinetul unui deputat și să nu fi lucrat pentru un deputat ca asistent parlamentar, fie local, fie acreditat.

Cum se depun candidaturile?

Pentru a vă depune candidatura, trebuie să-i contactați direct pe deputații în Parlamentul European.

Durata stagiului este cuprinsă între șase săptămâni și cinci luni consecutive și este hotărâtă de către deputatul care acordă stagiul. Stagiul poate începe în orice moment al anului.

Stagiarii primesc un grant lunar între 816 EUR și 1 339 EUR pentru un contract cu normă întreagă.