Sme tu pre vás 

Európsky parlament pracuje v prospech všetkých Európanov a Európaniek. Parlament je tu pre vás bez ohľadu na to, ako sa chcete zapojiť – či tým, že budete sledovať najnovšie informácie, nadviažete s nami spoluprácu, alebo nám budete tlmočiť váš názor.

Informujte sa 

Zdá sa Vám, že Európsky parlament sa nachádza veľmi ďaleko od miesta, kde žijete? Informujte sa priebežne o dianí v Parlamente prostredníctvom našich informačných stránok a služieb vyhľadávania dokumentov. Aj vo svojej krajine sa môžete obrátiť na našu styčnú kanceláriu, ktorá Vám sprístupní všetky informácie vo Vašom materinskom jazyku.

Ozvite sa 

Máte niečo na srdci? Vyjadrite svoj názor. Obráťte sa s petíciou na Európsky parlament, ak sa Vám zdá, že tam, kde žijete, sú zákony EÚ porušované, alebo prípadne kontaktujte európsku ombudsmanku, ak potrebujete mediátorku. Spolu s ostatnými občanmi a občiankami môžete tiež priamo požadovať nové zákony, a to predložením iniciatívy občanov.

Pracujte s nami 

Chcete sa na činnosť Parlamentu pozrieť zblízka, napríklad tak, že sa v ňom zamestnáte? Pozrite si možnosti zamestnania, stáže či študijnej návštevy v Parlamente.

Transparentnosť a etika 

Keďže dôležitosť a vplyv Európskeho parlamentu narastá, je skutočne nevyhnutné, aby záujmy Európanov a Európaniek zastupoval úplne otvoreným a transparentným spôsobom. Získajte viac informácií o tom, ako pracujeme.

atyourservice_home_large    
 

Navštívte Parlament

Vitajte a pozrite sa, ako sa návrhy stávajú právnymi predpismi a ako môže váš poslanec alebo vaša poslankyňa EP ovplyvniť budúcnosť Európy. V Bruseli a v Štrasburgu vám ponúkame mnoho aktivít a či prídete sami, s rodinou alebo v skupine, vždy sa pre vás niečo nájde.

O Parlamente

Európsky parlament je významné fórum pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni Únie. Poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu priamo volia voliči a voličky jednotlivých členských štátov, aby zastupovali ich záujmy.

Prístup k dokumentom

Všetci občania a občianky EÚ majú prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Európsky Parlament poskytuje priamy prístup k väčšine svojich dokumentov v elektronickej forme.

Zmluvy a granty

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie, je Európsky parlament povinný pri obstarávaní tovaru a služieb vydávať verejné výzvy na predkladanie ponúk.