Ozvite sa 

Úlohou Európskeho parlamentu je zastupovať občanov a občianky, a preto sú vaše názory a otázky, ktoré vás trápia, pre nás dôležité. Svoj názor môžete prejaviť mnohými spôsobmi: môžete sa zúčastniť na európskych voľbách, podpísať európsku občiansku iniciatívu či podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo ombudsmanke. Viac informácií nájdete v nasledujúcich častiach.

    

Voľby

Voľby sú hlavným spôsobom, ako priamo vplývať na európsku politiku. Všetci občania a občianky EÚ majú právo voliť a vybrať si svojich zástupcov na európskej úrovni. Zistite o tomto procese všetky dôležité informácie.

    

Petície

Každý občan a občianka EÚ alebo organizácia so sídlom v EÚ má právo vo veci súvisiacej s EÚ predložiť Európskemu parlamentu sťažnosť alebo žiadosť. Získajte o tom ďalšie informácie.

    

Európsky ombudsman / ombudsmanka

Ak máte pocit, že inštitúcie EÚ sa k vám nesprávajú náležite, môžete sa obrátiť na európskeho ombudsmana/ombudsmanku. Obmudsman/ombudsmanka prešetruje sťažnosti a snaží sa nájsť zmierlivé riešenia sporov.

    

Koordinátorka pre práva detí

Hľadáte pomoc pri riešení problémov s vaším bývalým manželom/manželkou alebo partnerom/partnerkou týkajúcich sa budúcnosti vašich detí? Parlamentná koordinátorka je tu na to, aby hľadala riešenia v prípade únosov detí rodičmi, pričom sa riadi najlepším záujmom dieťaťa.

    

Eurobarometer

Európsky parlament si pravidelne necháva vypracovať prieskumy verejnej mienky s cieľom zistiť názory občanov na konkrétne témy alebo všeobecné otázky týkajúce sa EÚ. Nahliadnite do výsledkov týchto prieskumov.

    

Iniciatíva občanov

Občania môžu predkladať návrhy na nové európske právne predpisy. Inštitúcie sú povinné zaoberať sa tými iniciatívami, na ktoré bol zozbieraný aspoň milión podpisov z celej EÚ. Viac informácií nájdete v našej infografike.

    

Náboženský dialóg a dialóg s nekonfesionálnymi organizáciami

Európsky parlament usporadúva pravidelné rozhovory s náboženskými a nekonfesionálnymi organizáciami, aby sa informoval o ich názoroch na sociálne a etické aspekty politík EÚ.

    

Ceny

Parlament nehľadá len spätnú väzbu od občanov a občianok, ale snaží sa ich aj podporovať v ich prospešnej činnosti. Každý rok udeľuje štyri ceny, v ktorých oceňuje úspechy v oblasti ľudských práv, kinematografie, projektov pre mládež a občianstva.

    

Patronát

Parlament môže morálne podporiť akcie, ktoré považuje za dôležité. Získajte ďalšie informácie o tomto postupe a o tom, ako Európsky parlament požiadať o prevzatie patronátu.