Európska iniciatíva občanov 

Od 1. apríla 2012 bude občanom EÚ k dispozícii úplne nový nástroj, ktorý im umožní podieľať sa na formovaní politiky EÚ. Občianska iniciatíva zavedená v Lisabonskej zmluve umožní miliónu občanov z minimálne štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právne predpisy v oblastiach, ktoré spadajú do jej právomocí. Organizátori občianskej iniciatívy, teda občiansky výbor zložený z najmenej 7 občanov EÚ s bydliskom v aspoň 7 členských štátoch, bude mať jeden rok na získanie potrebnej podpory. Podpisy musia byť overené príslušnými orgánmi každého členského štátu. Organizátori úspešných iniciatív sa zúčastnia vypočutia, ktoré usporiada Európsky parlament. Európska komisia bude mať 3 mesiace na posúdenie iniciatívy a na rozhodnutie ako ňu reagovať.

Postup

Nazbierať 1 milión podpisov a požiadať o prijatie nového právneho predpisu EÚ – táto možnosť je otvorená pre všetkých občanov EÚ. Zdá sa vám to ťažké? Vôbec nie. Predložiť vlastnú iniciatívu je skutočne jednoduché, treba len urobiť týchto sedem krokov.
Nezabudnite, že predmet iniciatívy sa musí týkať EÚ a musí patriť do rozsahu právomocí Európskej komisie. Nemôže to teda byť napríklad zmena zmlúv EÚ. Nemôže ísť o vec, ktorá je urážajúca, neopodstatnená či popudzujúca.
Nie ste si istí, či vaša záležitosť patrí do právomocí Komisie? Nemajte obavy. Komisia vás bude informovať skôr, ako začnete zbierať podpisy.

krok #1- Založte občiansky výbor.

Potrebujete najmenej sedem osôb, ktoré žijú v siedmich rôznych krajinách EÚ.
Nezabudnite, že členovia výboru musia byť občania EÚ vo veku najmenej 18 rokov (v Rakúsku 16
rokov). Tento minimálny počet nemôže zahŕňať poslancov Európskeho parlamentu.
Výbor nemôže zriadiť organizácia, aj keď vašu vec môže podporovať. Ak sa chcete dozvedieť viac,
prečítajte si nariadenie (článok 8).

krok #2 - Zaregistrujte si svoju iniciatívu.

A počkajte, kým vám Európska komisia nedá zelenú.
Iniciatívu si môžete zaregistrovať v ľubovoľnom z 24 úradných jazykov EÚ
Najskôr zhromaždite niektoré základné informácie: názov iniciatívy, krátke zhrnutie jej predmetu, odkaz na zmluvy EÚ, kontaktné údaje členov vášho občianskeho výboru.
Európska komisia vám do dvoch mesiacov oznámi, či vaša iniciatíva spĺňa základné podmienky a či môže pokračovať. Vaša iniciatíva bude zverejnená v internetovom registri.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si nariadenie (článok 10)

krok #3 - Začnite zbierať podpisy.

Môžete ich zbierať na papier alebo elektronicky. Európska komisia bezplatne sprístupní softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open source) určený na elektronický zber podpisov.
Nezabudnite, že údaje, ktoré musíte zhromaždiť spolu s podpismi (t. j. meno, adresa, štátna príslušnosť), sa môžu v jednotlivých štátoch EÚ líšiť.
Dôkladne si prečítajte požiadavky v jednotlivých štátoch.
Nestačí zozbierať podpisy len v jednej krajine. Treba, aby podpísané osoby pochádzali aspoň zo štvrtiny krajín EÚ. Keďže Úniu v súčasnosti tvorí 27 členských štátov, potrebujete podpisy aspoň zo siedmich z nich.
V jednotlivých štátoch EÚ musíte získať minimálny počet podpisov. A teraz trochu matematiky...
Vzorec je takýto: vynásobte počet poslancov Európskeho parlamentu zvolených z jednotlivých štátov
číslom 750. (strana 10 nariadenia).

krok #4 - Máte 1 milión podpisov? Blahoželáme!

Predložte podpisy jednotlivým dotknutým členským štátom EÚ. Musia overiť ich platnosť. Od každého
členského štátu dostanete osvedčenie.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si nariadenie (článok 18)

krok #5 - Je všetko overené? Je všetko v poriadku? Predložte podpisy Európskej komisii.

Musíte uviesť informácie o akejkoľvek podpore či finančných prostriedkoch, ktoré ste dostali v súvislosti s vašou iniciatívou. Európska komisia uverejní všetky tieto informácie na svojej webovej stránke.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si nariadenie (článok 19)

krok #6 - Máte slovo!

Vašu iniciatívu predstavíte Európskej komisii a na verejnom vypočutí v Európskom parlamente.
Podrobnejšie informácie o verejných vypočutiach v Európskom parlamente

krok #7 - Úloha splnená

Európska komisia vás bude informovať o ďalšom postupe. Európska komisia vás bude informovať o tom, aké kroky plánuje prijať. Európska komisia bude postupovať transparentne. Všetky informácie týkajúce sa vašej iniciatívy sa zverejnia. Komisia môže navrhnúť nový právny predpis a postúpiť ho Európskemu parlamentu a Rade na schválenie.

Potrebný počet podpisov v jednotlivých krajinách 

 • Rakúsko 
  13.395 
 • Belgicko 
  14.805 
 • Bulharsko 
  11.985 
 • Chorvátsko 
  8.460 
 • Cyprus 
  4.230 
 • Česko 
  14.805 
 • Dánsko 
  9.870 
 • Estónsko 
  4.935 
 • Fínsko 
  9.870 
 • Francúzsko 
  55.695 
 • Nemecko 
  67.680 
 • Grécko 
  14.805 
 • Maďarsko 
  14.805 
 • Írsko 
  9.165 
 • Taliansko 
  53.580 
 • Lotyšsko 
  5.640 
 • Litva 
  7.755 
 • Luxembursko 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Holandsko 
  20.445 
 • Poľsko 
  36.660 
 • Portugalsko 
  14.805 
 • Rumunsko 
  23.265 
 • Slovensko 
  9.870 
 • Slovinsko 
  5.640 
 • Španielsko 
  41.595 
 • Švédsko 
  14.805 

Základné čísla 

 • 1 iniciatíva
   

   
 • 1 verejné vypočutie 

   
 • 2 mesiace má Európska komisia na posúdenie prípustnosti iniciatívy a jej registráciu 

   
 • 3 mesiace majú vnútroštátne orgány na overenie podpisov 

   
 • 3 roky - po ich uplynutí bude nariadenie o Európskej občianskej iniciatíve revidované Európskou komisiou 

   
 • 7 krajín alebo viac musí byť zdrojom podpisov 

   
 • 7 členov výboru 

   
 • 12 mesiacov na zber podpisov 

   
 • 18 rokov - vek od kedy môžete iniciatívu podpísať (16 rokov v Rakúsku) 

   
 • 24 jazykov
   

   
 • 27 členských štátov EÚ 

   
 • 1.000.000 milión podpisov 

   

Contact: