Európske voľby: Vaša šanca vyjadriť sa
 

Vo voľbách do Európskeho parlamentu si môžete vybrať, kto Vás bude zastupovať v Európskom parlamente a pomôže Vám rozhodovať o tom, aká bude naša Európa.

Európske voľby sú o výbere toho, kto má obhajovať Vaše záujmy v EÚ. Európski poslanci nové právne predpisy nielen tvoria a o nich rozhodujú, ale aj hlasujú o nových obchodných dohodách, kontrolujú inštitúcie EÚ a to, či sa peniaze z Vašich daní míňajú tak, ako treba. Majú aj možnosť iniciovať vyšetrovanie v konkrétnych veciach. Získajte informácie o poslancoch, ktorí v súčasnosti zastupujú Vašu krajinu.

Hlasovaním v európskych voľbách si uplatníte demokratické právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o budúcnosti Európy a Parlamentu poskytnúť legitímnosť, ktorú na plnenie povinností potrebuje.

Potrebujeme Európu, v ktorej budú mať ľudia pocit, že ich názor zaváži.

Predseda Parlamentu David Sassoli v prejave na zasadnutí Európskej rady 17. októbra 2019

Share: 

  Voľby sa konajú každých päť rokov a sú to najrozsiahlejšie nadnárodné voľby na svete. Po voľbách Parlament hlasovaním zvolí nového predsedu Európskej komisie, ktorá je výkonným orgánom EÚ, a schvaľuje celé kolégium komisárov.

  V posledných voľbách v máji 2019 došlo k výraznému zvýšeniu volebnej účasti, ktorá zodpovedá viac ako 50 % v priemere za celú EÚ. Parlament viedol nestrannú informačnú kampaň a vyzýval ľudí, aby hlasovali. Počas kampane začala svoju činnosť komunita Together.EU s cieľom podporiť diskusie o demokratickej budúcnosti Európy.

  Spôsob hlasovania

  Aj keď pre voľby platia určité spoločné pravidlá, niektoré ich aspekty sa môžu v rôznych krajinách líšiť, ako napríklad možnosť hlasovať poštou alebo zo zahraničia.

  Voľby sa nemusia konať všade v ten istý deň. Obvykle sa začínajú vo štvrtok (kedy sa zvyčajne hlasuje v Holandsku) a končia v nedeľu (vo väčšine krajín).

  Počet poslancov zvolených v tej-ktorej krajinách závisí od počtu jej obyvateľov. Pritom menšie krajiny dostávanú viac kresiel, než im striktne prislúcha. V súčasnosti majú jednotlivé krajiny v Európskom parlamente 6 (Malta, Luxembursko, Cyprus a Estónsko) až 96 poslancov (Nemecko).

  Vo voľbách kandidujú politické strany v jednotlivých členských štátoch, ale po zvolení si poslanci EP musia vybrať, do ktorej z nadnárodných politických skupín budú patriť. Väčšina strán z jednotlivých členských štátov patrí do niektorej európskej politickej strany.