Ceny 

Európsky parlament neprijíma len právne predpisy. Rád tiež podporuje dobré veci. Každoročne udeľuje štyri ceny s cieľom vyjadriť uznanie významným činom v oblasti ľudských práv, filmovej tvorby, projektov pre mladých a dobrého občianstva. Je to príležitosť pre vyzdvihnutie osôb a organizácií, ktoré ťažko pracujú s cieľom urobiť svet lepším a povzbudzujú ďalších k tomu, aby nasledovali ich príklad.

 • Cena európskeho občana – ocenenie za výnimočný prínos. 

  Európsky parlament každý rok udeľuje Cenu európskeho občana. Je to ocenenie za výnimočný prínos v týchto oblastiach:

  • projekty podporujúce lepšie vzájomné porozumenie a užšiu integráciu medzi občanmi členských štátov alebo cezhraničnú či nadnárodnú spoluprácu v rámci Európskej únie,
  • projekty zahrňujúce dlhodobú cezhraničnú alebo nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha,
  • projekty, ktoré súvisia s aktuálnym európskym rokom (ak je to možné),
  • projekty, ktoré sú konkrétnym prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

  O Cenu európskeho občana sa môžu uchádzať samotní občania, skupiny občanov, združenia alebo organizácie v súvislosti s projektmi, ktoré zrealizovali, alebo na ňu môžu nominovať iného občana, skupinu, združenie alebo organizáciu.

  Právo predkladať nominácie majú aj poslanci Európskeho parlamentu, pričom každý poslanec môže predložiť jednu nomináciu ročne.

  Prihláste sa alebo niekoho nominujte TU

  Termín prihlasovania predĺžený do 29. apríla 2021! (23:59, bruselský čas)


  Viac informácií poskytne:

    
 • Sacharovova cena za slobodu myslenia 

  Sacharovova cena sa udeľuje za osobitný prínos v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • obhajoba ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na slobodu prejavu,
  • ochrana práv menšín,
  • dodržiavanie medzinárodného práva,
  • rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu.
     
  • Európska cena Karola Veľkého pre mládež – pre všetkých motivovaných mladých Európanov 

   Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho vedomia medzi mladými ľuďmi, ako aj ich podiel na projektoch európskej integrácie. Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú vzájomné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného vnímania európskej identity a ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

   Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 7500 EUR, druhá 5 000 EUR a tretia 2 500 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 27 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

   Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

     
  • Cena LUX - podpora kultúry a európskej identity 

   Cena LUX upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa venujú najdôležitejším témam európskej verejnej diskusie, a tým stavia pomyselné mosty medzi obyvateľmi Európy. Vybrané filmy upozorňujú na niektoré kľúčové sociálne a politické otázky súčasnosti a odráža sa v nich krása a rozmanitosť európskej kinematografie.

   V roku 2020 sa Cena Lux mení na LUX – Európsku filmovú cenu publika. Cieľom novej ceny je podporovať záujem občanov o politické dianie okrem iného aj tým, že im umožňuje aktívne sa zapojiť do súťaže a hlasovať za svoj obľúbený film. Divákov má tiež podnietiť, aby sa zapojili do diskusií o Európe a aby ju „zažili“ vo svojich emóciách pri sledovaní inšpiratívnych európskych filmov.