Vyhľadajte si viac informácií 

Zdá sa Vám, že Európsky parlament je od Vás veľmi ďaleko? Chceli by ste vedieť viac o jeho činnosti? Táto časť vám ponúka niekoľko možností na to, aby ste si vytvorili ucelený obraz o fungovaní tejto priamo volenej inštitúcie EÚ.

    

Styčné kancelárie vo vašej krajine

Styčné kancelárie sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch a ich úlohou je odpovedať na vaše otázky týkajúce sa politík EÚ. Takisto úzko spolupracujú s rôznymi organizáciami, čím zlepšujú informovanosť verejnosti o Parlamente a jeho činnosti. Zistite viac o ich činnostiach a kontaktujte ich.

    

Sociálne médiá

Samozrejme, môžete nás kontaktovať aj bez toho, aby ste museli vyjsť z kancelárie alebo obývačky. Sme na všetkých hlavných sociálnych sieťach a tešíme sa na vaše príspevky. Pridajte sa k nám!

    

Informačné listy o Európskej únii

Ak hľadáte široký prehľad politík EÚ a ste zvedaví, akú úlohu v nich zohráva Parlament, začnite tu. Informačné listy sú síce stručné, no poskytnú vám všetky potrebné informácie. Okrem toho sú pravidelne aktualizované.

    

Výskumná služba Európskeho parlamentu

Výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) je interný parlamentný tím odborníkov a odborníčiek. Poskytuje nezávislé a objektívne analýzy o aktuálnych témach, ktoré sú k dispozícii aj širokej verejnosti.

    

Občianske žiadosti o informácie

Máte otázku, ktorú sa chcete spýtať? Jednoducho sa obráťte na oddelenie EP pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP), ktoré sa pokúsi čo najlepšie zodpovedať vaše otázky o činnostiach, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu.

    

Citizens' App

Inštalovaním Citizens' App zistíte, kto čo robí v EÚ, aký to všetko má dosah na váš každodenný život a aké výzvy stoja pred EÚ, z ktorých mnohé budú formovať vašu budúcnosť.

    

Mediálne kanály pokrývajúce parlamenty

Zaujímajú vás televízne a internetové programy, ktoré informujú o aktivitách Európskeho parlamentu v členských štátoch? Potom ste tu správne!

    

Bezpečnosť a vstup

Zistite, ako sa usilujeme nájsť správnu rovnováhu medzi zaistením ochrany našich priestorov a zabezpečením, aby Parlament zostal otvorený pre návštevníkov a návštevníčky.

    

Informačné kanály RSS

Zistite viac o informačných kanáloch RSS, ktoré ponúkame. Pomôžu vám získať najaktuálnejšie informácie o aktivitách Európskeho parlamentu a jeho publikáciách.

AYS home banner