Vyhľadajte si viac informácií 

Zdá sa Vám, že Európsky parlament je od Vás veľmi ďaleko? Chceli by ste vedieť viac o jeho činnosti? Táto časť vám ponúka niekoľko možností na to, aby ste si vytvorili ucelený obraz o fungovaní tejto priamo volenej inštitúcie EÚ.

    

Európsky parlament je zastúpený vo vašej krajine

Styčné kancelárie sa nachádzajú vo všetkých členských štátoch a ich úlohou je odpovedať na vaše otázky týkajúce sa politík EÚ. Takisto úzko spolupracujú s rôznymi organizáciami, čím zlepšujú informovanosť verejnosti o Parlamente a jeho činnosti. Zistite viac o ich činnostiach a kontaktujte ich.

    

Sociálne médiá

Samozrejme, môžete nás kontaktovať aj bez toho, aby ste museli vyjsť z kancelárie alebo obývačky. Sme na všetkých hlavných sociálnych sieťach a tešíme sa na vaše príspevky. Pridajte sa k nám!

    

Informačné listy o Európskej únii

Ak hľadáte široký prehľad politík EÚ a ste zvedaví, akú úlohu v nich zohráva Parlament, začnite tu. Informačné listy sú síce stručné, no poskytnú vám všetky potrebné informácie. Okrem toho sú pravidelne aktualizované.

    

Výskum a analýza

Výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) je interný parlamentný tím odborníkov a odborníčiek. Poskytuje nezávislé a objektívne analýzy o aktuálnych témach, ktoré sú k dispozícii aj širokej verejnosti.

    

Žiadosti občanov o informácie

Máte otázku, ktorú sa chcete spýtať? Jednoducho sa obráťte na oddelenie EP pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP), ktoré sa pokúsi čo najlepšie zodpovedať vaše otázky o činnostiach, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu.

    

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov chráni Parlament v plnej miere práva osôb. Získajte ďalšie informácie o našej politike.

    

Bezpečnosť a vstup

Zistite, ako sa usilujeme nájsť správnu rovnováhu medzi zaistením ochrany našich priestorov a zabezpečením, aby Parlament zostal otvorený pre návštevníkov.

    

Citizens' App

Inštalovaním Citizens' App zistíte, kto čo robí v EÚ, aký to všetko má dosah na váš každodenný život a aké výzvy stoja pred EÚ, z ktorých mnohé budú formovať vašu budúcnosť.

AYS home banner