Občianske žiadosti o informácie (Ask EP) 

Viac informácií o činnosti, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu vám poskytne oddelenie pre občianske žiadosti o informácie (Ask EP). Použite tento formulár.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov a občianky, ktorí/é sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 • Nútená práca a detská práca 

  Približne 27,6 milióna ľudí (vrátane 3,3 milióna detí) vykonáva nútenú prácu. Obeťou detskej práce je pritom 160 miliónov detí (t. j. takmer každé desiate dieťa). Oba tieto javy sa v rôznej miere vyskytujú na všetkých kontinentoch. Európska únia dlhodobo podporuje dodržiavanie ľudských práv a súvisiacich pracovných práv. Patrí medzi ne aj právo na dôstojnú prácu a ochranu pred nútenou prácou prostredníctvom rôznych vnútorných a vonkajších politík.

    
 • Minimálne mzdy v EÚ 

  Výšku minimálnej mzdy si stanovuje každý členský štát sám. Európska únia však vnútroštátne opatrenia podporuje a dopĺňa. Minimálne mzdy sa preto naprieč EÚ výrazne líšia, pričom najnižšia je v Bulharsku a najvyššia v Luxembursku.
  Možno ich zaistiť kolektívnou zmluvou, zákonnou minimálnou mzdou alebo kombináciou oboch. V roku 2022 prijala EÚ nové pravidlá, ktoré majú podporiť spravodlivé minimálne mzdy a pomôcť zlepšiť pracovné a životné podmienky zamestnancov.

    
 • Zmena klímy 

  Atmosféra sa otepľuje, klíma sa mení a ekosystémy sú každým rokom v čoraz väčšom ohrození. Európska únia prijíma celý rad opatrení, ktoré majú jej hospodárstvo a spoločnosť nasmerovať na udržateľnú cestu. Tá by mala byť zárukou dlhodobej ochrany občanov i životného prostredia.
  Ambície v oblasti klímy odzrkadľuje aj rozpočet EÚ.

    
 • Lesné požiare a politika v oblasti lesného hospodárstva 

  Viaceré krajiny sveta čelili v posledných rokoch mimoriadne intenzívnym a rozsiahlym lesným požiarom.
  Ochrana lesov v EÚ patrí v prvom rade do kompetencie jednotlivých členských štátov. K prevencii lesných požiarov a ich haseniu však rôznymi spôsobmi prispieva aj Únia, a to tak finančne, ako aj prostredníctvom svojich mechanizmov.

    
 • Rodová rovnosť 

  Za politiky, ktoré sú kľúčové pre podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, ako je zamestnanosť a sociálna politika, sú zodpovedné v prvom rade členské štáty. Rodovú rovnosť však chráni aj samotná Európska únia, keďže zároveň ide o jedno zo základných práv jej občanov. Snaží sa ju preto presadzovať pri všetkých svojich činnostiach.

    
 • Ak si želáte dostať niektorú z týchto odpovedí v inom úradnom jazyku EÚ, kontaktujte nás.