Občianske žiadosti o informácie (Ask EP) 

Viac informácií o činnosti, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu vám poskytne oddelenie pre občianske žiadosti o informácie (Ask EP). Použite tento formulár.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov a občianky, ktorí/é sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 • Ako sa Európska únia pripravuje na zvládanie budúcich epidémií ochorení prenášaných zo zvierat na ľudí? 

  Občania sa na Európsky parlament často obracajú s otázkou, ako sa Európska únia (EÚ) pripravuje na zvládanie budúcich epidémií ochorení prenášaných zo zvierat na ľudí. V uplynulých desaťročiach viedlo viacero ochorení prenášaných zo zvierat na ľudí – známych ako zoonózy – k vzniku rôznych epidémií a pandémií. Najznámejšou z nich je pandémia koronavírusu, ktorej predchádzali napríklad SARS, ebola, aviárna influenza („vtáčia chrípka“) či HIV/AIDS.

    
 • Ask EP 2021 – Vy ste sa pýtali, my sme odpovedali! 

  Oddeleniu EP pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) bolo v roku 2021 doručených približne 8 600 individuálnych správ a 4 300 otázok týkajúcich sa kampaní. Občanov zaujímali rôzne témy vrátane pandémie koronavírusu, základných práv, migrácie a azylu, ako aj situácie v Afganistane či Bielorusku. Oddelenie dostalo aj množstvo otázok týkajúcich sa Európskeho parlamentu a jeho poslancov, ponuky stáží i možností návštevy Parlamentu.

    
 • Štúdium a vzdelávanie v zahraničí 

  Občania sa na Európsky parlament často obracajú s otázkou, aké príležitosti na štúdium a vzdelávanie v zahraničí im ponúka Európska únia (EÚ). Jednou z možností, ktoré v tejto súvislosti EÚ ponúka, je účasť na integrovanom vzdelávacom programe Erasmus+. Ten sa zameriava na zlepšenie zručností účastníkov a zvýšenie ich šancí uplatniť sa na trhu práce. Program, ktorý vznikol kombináciou a zlúčením mnohých predchádzajúcich iniciatív, je otvorený pre ľudí všetkých vekových kategórií a profesií.

    
 • Dodávky počítačových čipov a polovodičov 

  Občania sa na Európsky parlament často obracajú s otázkou, ako Európska únia (EÚ) zabezpečuje dodávky mikročipov a polovodičov. Počítačové čipy dnes totiž nájdeme úplne všade. Používame ich v celej škále výrobkov, od počítačov cez zdravotnícke pomôcky, systémy siete 5G a systémy umelej inteligencie až po bezpečnostné a obranné zariadenia. Výroba týchto čipov závisí od rozsiahleho globálneho dodávateľského reťazca, do ktorého sú zapojené krajiny po celom svete. Výpadky v jednej časti tohto reťazca môžu spôsobiť značné problémy. V roku 2020 viedla búrka v americkom Texase a požiare na Taiwane a v Japonsku v kombinácii s pandémiou koronavírusu k celosvetovému nedostatku čipov.

    
 • Opatrenia EÚ proti falošným správam 

  Občania sa na Európsky parlament často obracajú s otázkou, ako Európska únia (EÚ) bojuje proti dezinformáciám a tzv. infodémii. Čoraz viac vlád, ako aj zahraničných a domácich neštátnych subjektov, ako sú extrémistické hnutia, využíva na šírenie dezinformácií (t. j. zámerne skreslených informácií) v Európe mimoriadne sofistikované metódy vrátane algoritmov, automatizácie a umelej inteligencie. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa zvyšuje aktivita zahraničných, a najmä ruských aktérov v médiách a na sociálnych sieťach. Jedným z ich hlavných cieľov je spôsobiť zmätok, polarizovať spoločnosť, a tým podkopať základy demokracie. EÚ zintenzívňuje úsilie zamerané na ochranu svojich demokratických procesov pred manipuláciou.

    
 • Ak máte záujem o úplné informácie vo svojom jazyku, ktorý je jedným z úradných jazykov EÚ, vyplňte tento formulár a zašlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).