Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) 

Viac informácií o činnosti, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu vám poskytne oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP). Použite tentoformulár.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 • Čo robí Európska únia na ochranu práv cestujúcich v leteckej doprave? 

  Európska únia (EÚ) zaviedla právne predpisy na ochranu našich práv pri cestovaní lietadlom. Európsky parlament už mnoho rokov presadzuje vyššiu úroveň ich ochrany a v súvislosti s pandémiou COVID-19 Európska komisia podnikla kroky, ktoré majú zabezpečiť nepretržitú ochranu práv cestujúcich v leteckej doprave.

    
 • Pozícia Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy 

  V reakcii na zmeny, ako je rastúci význam digitálneho hospodárstva, zmena klímy, migrácia a terorizmus a vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, silnejú výzvy na inštitucionálnu reformu EÚ a väčšie zapojenie občanov. V dôsledku toho prebieha diskusia o budúcnosti EÚ nielen na inštitucionálnej úrovni, ale aj v akademickej obci a na širších politických fórach.

    
 • Akú úlohu plnia výbory Európskeho parlamentu a ako fungujú? 

  Výbory Európskeho parlamentu podrobne skúmajú návrhy právnych predpisov EÚ a navrhujú zmeny, o ktorých poslanci potom vedú rozpravu a hlasujú. Výbory majú zásadný význam pre systémy rozhodovania EÚ a pre právomoci Európskeho parlamentu.

    
 • Aká je pozícia Európskeho parlamentu k situácii v Sýrii? 

  Situácia v Sýrii je predmetom mnohých rozpráv a uznesení Európskeho parlamentu. V uznesení prijatom 15. marca 2018 Európsky parlament dôrazne odsúdil „rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ku ktorému dochádza počas konfliktu, a najmä skutky, ktorých sa dopúšťajú ozbrojené sily Asadovho režimu, a to aj s podporou jeho spojencov Ruska a Iránu, ako aj teroristické organizácie na zozname OSN“. Okrem toho vyjadril „hlboké poľutovanie nad opakovanými neúspešnými regionálnymi a medzinárodnými pokusmi o skončenie vojny“ a naliehavo vyzval na „obnovenú a intenzívnu globálnu spoluprácu v záujme dosiahnutia mierového a udržateľného riešenia konfliktu“.

    
 • Čo sú politické skupiny v Európskom parlamente a ako vznikajú? 

  Poslanci v Európskom parlamente nekonajú na základe štátnej, ale politickej príslušnosti. Poslanci a množstvo politických strán, ktoré zastupujú, preto vytvárajú politické skupiny, ktoré majú podobné hodnoty a programy. Kreslá v rokovacej sále Európskeho parlamentu sú jednotlivým skupinám prideľované podľa osobitného zasadacieho poriadku. Po voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019 sa v Európskom parlamente utvorilo sedem politických skupín. Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadnej politickej skupiny, sa označujú ako nezaradení poslanci.

    
 • Ak si želáte úplné informácie vo svojom úradnom jazyku EÚ, vyplňte tento formulár a zašlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).