Informačné kanály RSS 

Táto stránka obsahuje kanály RSS dostupné na webových stránkach Európskeho parlamentu. Tieto kanály RSS prinášajú najnovšie informácie o činnosti Európskeho parlamentu a o vývoji v európskej politike. Ak ich chcete odoberať, použite čítačku správ alebo „záložky live“, ktoré sú k dispozícii v niektorých prehliadačoch.