Pracovné príležitosti: Ako sa prihlásiť 

Parlament poskytuje zamestnanie na základe rôznych zmluvných podmienok. Podľa spôsobu výberu zamestnancov a vykonávanej práce sú to úradníci/úradníčky, dočasní zamestnanci, zmluvní zamestnanci a akreditovaní asistenti/asistentky poslancov. Viac informácií nájdete ďalej!

  • Na našej platforme Apply4EP môžete nájsť všetky pracovné príležitosti, ktoré sú v Európskom parlamente v súčasnosti k dispozícii, a podať si žiadosť o zamestnanie.

    Cez platformu Apply4EP nám môžete zaslať spontánnu žiadosť, a tak nás informovať, že máte záujem o prácu pre Európsky parlament.

    Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

    Dvakrát do roka organizuje Parlament stáže v trvaní 5 mesiacov.