Stáže v Európskom parlamente 

Európsky parlament ponúka dva druhy stáží: Stáže na sekretariáte (Schumanove stáže) a stáže u poslancov Európskeho parlamentu

Stáže na sekretariáte – Schumanove stáže

Schumanove stáže sú platené a môžu sa uskutočniť na jednom z oficiálnych pracovísk Európskeho parlamentu – v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu – alebo v styčných kanceláriách v členských štátoch.

Tieto stáže sú pomenované po Robertovi Schumanovi, jednom z hlavných tvorcov európskeho integračného projektu, ktorému Európa vďačí za viac ako 70 rokov mieru a prosperity. Robert Schuman navrhol spojiť francúzsku a nemeckú výrobu uhlia a ocele, čím sa vytvorilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele, prvé z európskych spoločenstiev, z ktorého vyrástla Európska únia. 

  • Schumanova stáž zlepší vaše vzdelanie a vašu odbornú prípravu. Poskytne vám prehľad o práci inštitúcií EÚ a Európskeho parlamentu, ktorý je kľúčovým fórom pre rozhodovanie a politickú diskusiu na úrovni EÚ.

    Schumanovu stáž môžete absolvovať v širokej škále oblastí, ako sú vnútorné a vonkajšie politiky EÚ, financie, právo, viacjazyčnosť, administratíva, infraštruktúra a logistika, komunikácia alebo IT.

    Európsky parlament je zamestnávateľ, ktorý zaručuje rovnosť príležitostí; nabáda uchádzačov, aby si podali žiadosť bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, kultúrne, etnické a náboženské prostredie či zdravotné postihnutie. Úspešným uchádzačom so zdravotným postihnutím sú v prípade potreby k dispozícii primerané úpravy.

    Európsky parlament chráni pamiatku novinárov, ktorí boli zabití pri výkone svojej práce. Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu ponúka celý rad Schumanových stáží, ktoré sú venované pamiatke Jána Kuciaka, slovenského investigatívneho novinára, ktorý bol zavraždený vo februári 2018.


Na koho sa treba obrátiť?

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie o Schumanových stážach, kontaktujte:

Contact: 

Stáže u poslancov Európskeho parlamentu

Poslanci môžu ponúkať platené stáže vo svojich kanceláriách v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli (alebo v Štrasburgu) na základe dohody s Európskym parlamentom.

Na koho sa treba obrátiť?

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie o stážach u poslancov EP, kontaktujte nás:

Contact: Stáže v iných európskych inštitúciách

Informácie o programoch stáží ostatných inštitúcií EÚ nájdete tu